— 1 min read

inUse deltar i kurs om e-handel

Read 176 times

I höst drog de första Yrkeshögskoleprogrammen om e-handel igång. En av dem är utbildningen Konceptutvecklare e-handel på Högskolecentrum Bohuslän. Peter Erhard från inUse kommer dela med sig av sina kunskaper i kursen Webb och interaktionsdesign.

Jenny Johansson, som var med att dra igång utbildningen på Högskolecentrum Bohuslän, berättar om kursen.

– Studenterna får lära sig att driva e-handel på nätet. Idag saknas den övergripande strategiska kunskapen inom e-handel. Som är en förutsättning för att lyckas på nätet. Samt se e-handel ur ett företagsperspektiv och inte som en teknisk uppgradering av en verksamhet.

Peter ErhardPeter Erhard berättar vad eleverna får lära sig på hans delar av utbildningen.

– Vi lägger tyngdpunkten på att värdera design utifrån affärsmål. Om man inte vet vad som är viktigast i den nya butiken, hur ska man då kunna avgöra vilken design som är bäst? Studenterna tränas i att göra verksamhetsintervjuer, målgruppsanalys och praktiskt designarbete.

Varför är interaktionsdesign viktigt för e-butiker?

– Interaktionsdesign är den visuella länken mellan affärsmål och användning. Bra interaktionsdesign styr användarnas beteende i den riktning vi vill, samtidigt som de är nöjda med sin upplevelse.

Utbildningen är en av få i Sverige. Hyper Island driver även en liknande vid namn eCommerce Manager program. När Högskolecentrum Bohuslän drog igång utbildningen tog de kontakt med företag inom e-handelsbranschen för att sätta ihop en kunnig ledningsgrupp. De fick då bekräftat att utbildningen skulle fylla ett stort behov, berättar Jenny Johansson.

– Företagen står i kö för att ta emot våra studenter. Ledningsgruppen består av bland andra Posten, Jula postoder, Halens, Svensk distanshandel, Admeta och Gymgrossisten.

Enligt Forrester Research ”kommer mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning att ha handlat varor över internet” i år. Enligt samma rapport väntas e-handeln i Sverige omsätta 9 miljarder euro nästa år.

– E-handeln växer snabbt och det finns stora möjligheter för stora och små företag, säger Jenny Johansson. I dag har inte så många traditionella företag kommit så långt och här finns stora utvecklingsmöjligheter. Enligt Euromonitor International ökar försäljningen i takt med att ett bredare produktsortiment blir tillgängligt på internet.

Läs mer om utbildningen: