As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

inUse tar helhetsgrepp: ”Stort behov av samarbete för att nå hållbarhet”

Read 2165 times

Att designa något så stort som en hel stad kräver stora tag. inUse bygger vidare i Denver bland annat genom att anställa en arkitekt. inUse-bloggen fick tag i henne när hon precis skulle ta flyget över Atlanten. – Yes, nu drar jag. Det finns ett stort behov av ökad förståelse och samarbete mellan olika discipliner för att nå en hållbar samhällsbyggnad, säger Ellen Stenholm.

Läs mer om hur inUse jobbar i Denver!

Sedan i höstas har inUse medverkat för att göra Denver till en smartare och mer hållbar stad. Nu åker Ellen Stenholm dit – som ett led i denna satsning att ta större grepp och designa helhetsupplevelser. Hon är arkitekt och projektledare.

En arkitekt mitt bland interaktionsdesigners.

– Jag ser många likheter mellan våra branscher, det är design i olika skalor, hela tiden med brukaren som utgångspunkt. Det finns ett stort behov av ökad förståelse och samarbete mellan olika discipliner för att nå en hållbar samhällsbyggnad, säger Ellen Stenholm.

– Samhällsplanerare och arkitekter har tidigare kanske underskattat teknikens roll i vardagen, och teknikutvecklarna kan ha underskattat betydelsen av den byggda och upplevda miljön.

Viktigaste komponenten i en stad är individerna som bor där

När man låter fantasin flöda kring en stad, i synnerhet en stor stad som Denver, kan det lätt kännas som en oändlig flod av saker att ta hänsyn till. Var ska man börja, finns det något att ta fasta på?

– Den enskilt minsta, men också största och viktigaste komponenten i en stad är individerna som bor där. Det är där vi måste börja. Vi behöver underlätta för de som bor i städer att leva mer hållbart, välja hållbara alternativ. 

– För att uppnå detta behöver vi jobba i både liten och stor skala, från hur vi använder våra hem och gemensamma utrymmen till hur hela staden förvaltas. 

Det gäller att se över alla delar, och att se dem ur alla vinklar. Vinklar man tidigare inte alltid förknippat med hållbarhet.

– Social hållbarhet är också en enormt viktig del, så att man kan skapa förutsättningar för ett inkluderade och resilient, återhämtningsstarkt, samhälle.


Denver är ett omfattande projekt. Vilket är precis sånt som Ellen Stenholm tar upp när hon berättar om vad hon gillar och dessutom är bra på.

– Stora och komplexa projekt, särskilt såna där det inte finns något färdigt facit eller någon quickfix.

– Att bli en hållbar stad är ett evighetsprojekt och ett ”way of life”, som kontinuerligt behöver fortsätta och ses över och justeras i takt med att krav och förväntningar ändras.

Det är en erfaren och nyfiken arkitekt som inUse fått äran att arbeta med. Senast från miljömedvetna Liljewall arkitekter, och dessutom har hon flera års erfarenhet från att jobba med samhällsbyggnadsfrågor med statliga och kommunala organisationer. 

– Jag har bra förståelse för frågorna som Denver brottas med. Och jag har erfarenheter från att driva projekt i olika länder och sammanhang, som i Italien, Argentina, Israel och Zanzibar. 

Denver är med största sannolikhet inte ett unikt fall. Det finns många punkter på dagordningen för att göra planeten Jorden mer hållbar. Ellen Stenholm och hennes kollegor kan fortsätta att ha mycket att göra.

– Ur ett globalt perspektiv skulle det vara bra att ta denna typ av helhetsgrepp i de flesta städer – särskilt de som har stor expansion.


Läs mer om hur inUse jobbar i Denver!