Skip to main content

  — 1 min read

inUse designar digital tjänst åt myndighets-trio

Read 96 times

inUse har tillsammans med Metria fått i uppdrag att ta fram en helt ny digital fastighetstjänst. Projektet vänder sig till fastighetsägare, landsbygdsföretagare samt unga och barn. Men vem som helst som är ute i naturen kommer att kunna använda den öppna digitala tjänsten.

Projektet går just nu under namnet Ett fönster ut. Tanken är att resultatet ska bli en digital tjänst där man enkelt kan få fram information om vilka natur- och kulturvärden som finns på en fastighet. Initiativtagare är tre Länsstyrelser i Småland, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket med flera.

Metria och inUse arbetar tillsammans i projektet som just nu är inne i en fas där man gör målgruppsanalyser för att ta fram en prototyp.

Spar tid

I dagsläget finns ingen tjänst som på ett bra sätt sammanställer all information om kultur- och naturvärden. Fastighetsägaren, eller den natur-nyfikna, måste istället söka efter informationen i flera olika databaser. Linda Hassel, projektledare på Länsstyrelsen i Jönköpings län, tror att tjänsten kommer att göra vardagen enklare för alla som vill veta mer om sin fastighet.

– Vår förhoppning är att man inte ska behöva leta efter information på flera ställen. Dessutom sparar man ju tid, vilket innebär att företagaren eller fastighetsägaren kan ägna mer tid åt att utveckla sin verksamhet. Vi tror också att tjänsten kan bli en värdefull kunskapsbank för skolor när lärare vill hitta intressanta platser att besöka eller prata om i klassrummet.

För Länsstyrelsen är det viktigt att prioritera medborgarnas behov. Att tjänsten också är enkel med hög tillgänglighet har genomsyrat hela projektet.

– Hur bra och väl genomarbetad en tjänst än är så blir den inte använd om den inte är enkel, begriplig och lättillgänglig för de som den är till för, säger Linda Hassel.

Vårda jorden bättre

Vi på inUse är stolta över att få vara en del av detta viktiga projekt.

– Vi har förmågan att visualisera komplexa förhållanden i verkligheten och sedan förvandla dem till en enkel och rolig digital tjänst. Vi är jätteglada över möjligheten att kunna hjälpa fastighetsägare och naturintresserade att bättre vårda vår jord, säger Ingrid Domingues, UX Strategist och en av inUse grundare.

Projektet är ett initiativ av Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar och Kronobergs län samt Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Men ännu fler myndigheter finns med i styrgruppen, såsom Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Geologiska Undersökning och Trafikverket. Uppdraget vanns och projektleds av Metria som arbetar tillsammans med inUse, Dufwenmark Consulting och Esri.

Vi kommer att på bloggen följa arbetet som nu är i full gång. Vill du veta mer om hur vi jobbar med användbarhet, effektstyrningmålgruppsanalyser eller prototyping? Läs vidare på vår sajt eller kontakta Pia-Karin Åkesson så berätta hon mer.