Skip to main content

  — 1 min read

inUse visualiserade på invigningen av Visual Arena Lindolmen

Read 71 times

I går var det invigning för Lindholmens nyaste och mest spännande arena. Visual Arena Lindholmen i Lindholmen Science Park slog upp dörrarna med buller och bång och inUse var så klart på plats.

Gabriella Persson

Gabriella Persson

Kvällen inleddes med mingel och tal och arenan invigdes officiellt av Anneli Hulthén, ordförande för Göteborgs kommunstyrelse, genom att kontakten till arenan pluggades in och dörrarna öppnades. Besökare fyllde snabbt lokalen och fick se prov på avancerad visualiseringsteknik, med bland annat 3D-film, 4K-upplöst bild och Motion Capture i arenans hjärta, en stor studio med 268-tumsskärm för avancerad visualisering.

Mitt i all denna fantastiska teknik, ”killar med dyra leksaker” som en besökare uttryckte det, fanns två kvinnor från inUse utrustade med penna och papper. Vår idé var att likt ”Pictionary” (om ni kommer ihåg det spelet) visualisera svåra ord som vi använder varje dag i vår bransch, ibland utan att tänka oss för. Ord som viral, konverteringsgrad och metadata visualiserades.

Visualisering av begreppen wiki och konverteringsgrad

Visualisering av begreppen wiki och konverteringsgrad

Vårt mål var att visa hur inUse skapar en gemensam målbild för alla parter i ett it-projekt och tar fram en tydlig visualisering av hur det kommande it-systemet bör se ut och fungera för att ge maximal nytta åt både verksamhet och användare.

I dag finns ett behov av att kunna visualisera och simulera och det spänner över många olika branscher, som exempelvis transport, design, media, utbildning, medicinsk teknik och stadsutveckling. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg använder visualiseringsteknik tillsammans med fotorealistiska stadsmodeller i planeringsarbetet för byggandet av det framtida Göteborg.

Exempel på utställare och tillämpningar:

  • Behoven för Centrala Älvstaden och Västsvenska paketet, så växer det nya Göteborg fram.
  • Visa hur trafikflöden kan skapa hållbar utveckling med mätbara resultat.
  • Utveckling av 3D-sjökort med motion capture.
  • Ergonomistudier av förarmiljöer.

Lisa Holmberg

Lisa Holmberg

Visual Arena Lindholmen är en kraftsamling inom visualisering i Västsverige. Visionen är att skapa en visualiseringsmiljö i världsklass som erbjuder akademi, näringsliv och samhällsaktörer en gemensam arena för interaktion och innovation.

På Lindholmen kommer Visual Arena att erbjuda en öppen och neutral samverkansmiljö för innovation genom visualisering. Här kan aktörer inom bland annat stadsbyggnad, design, forskning, film, utbildning och turism mötas och samutnyttja högteknologisk visualiseringsutrustning, studio, lab-miljö, arbetsplatser och mötesytor.

Visual Arena drivs som ett program inom Lindholmen Science Park och är ett resultat av ett långvarigt samarbete med Center of Visualization. Grundande partners är Göteborgs Stad, Chalmers, Göteborgs universitet och Business Region Göteborg.