Irritationsmoment i Microsoft Word

Johan Berndtsson

OK. Detta är lite lågt men jag blir förbannad varje gång, och nu har jag alltså byggt upp så mycket frustration att jag måste lätta på trycket. Förr slog man näven i bordet när man blev arg, idag bloggar man...

När man väljer att uppdatera innehållsförteckningen i Microsoft Word (2004 Mac) frågar programmet om jag nöjer mig med att uppdatera sidnummer eller om jag vill uppdatera hela fältet.

Word

Jag kan inte föreställa mig varför jag skulle vilja uppdatera enbart sidnumren. Jag vill ju vara säker på att alla rubriker som finns i innehållsförteckningen också finns i dokumentet.

Konsekvensen av att välja att bara uppdatera sidonumren då jag hade behövt uppdatera allt är alltså ganska allvarliga. Konsekvensen av det omvända felet däremot, att råka uppdatera allt istället för bara sidnumren, är försumbart. För att göra det extra problematiskt är alternativet att bara uppdatera sidnumren förvalt, vilket jag säkerligen råkat klicka förbi många gånger.

Man har alltså:

  • Infört ett onödigt och irriterande extra arbetsmoment
  • Helt omotiverat öppnat dörren för allvarliga konsekvenser
  • Valt det mest "skadliga" och minst sannolika alternativet som det förvalda

Finns det någon som kan förklara logiken eller vände man bara flödesschemat uppochner?

/Peter Erhard

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Linn

    Skulle lite ödmjukt vilja berätta att jag har haft behov av att använda funktionen "Uppdatera endast sidnummer". I ett dokument där jag hade fyra nivåer av rubriker, fast bara de tre första var numrerade (1.1, 1.2 osv) ville jag i innehållsförteckningen bara visa de tre första nivåerna. Det är möjligt att det går att göra på annat sätt men jag gick in manuellt i innehållsförteckningen och raderade alla rubriker på nivå fyra. Hade inte funktionen "Uppdatera endast sidnummer" funnits hade jag gång på gång fått göra om den proceduren. Håller dock med om att det är i sällsynta fall man behöver denna funktion och att man därför kan ifrågasätta varför den är förvald.