IxDA12: Det behövs inte mobiltelefoner för äldre

Christoffer Nortier

Christoffer Nortier, Art Director, och Johan Ågren, interaktionsdesigner, på inUse åkte till den årliga konferensen Interation 12 i Dublin, Irland. Här är deras andra rapport från konferensen.

Samsung bad designbyrån Vitamins att ta fram en ny mobiltelefon för äldre. Vitamins användarstudier visade dock att det var något annat som behövdes.

Adrian Westaway jobbade med projektet Out of the Box, som tog hem både Best Concept och Empowering-klasserna i Interactions Awards 2012, efter en beställning på en mobiltelefon för äldre från Samsung och Helen Hamlyn Centre of design. Efter en grundlig användarstudie valde Westaway och Vitamins, till skillnad från många som gjort liknande projekt, att fokusera på målgruppens möjligheter till skillnad från deras begränsningar.

I kartläggningen av målgruppen fick en grupp äldre köpa en ny mobiltelefon, och allt från deras inledande funderingar till hur de interagerade med telefonen kartlades. Baserat på användarstudien kunde byrån dra slutsatsen att äldre har ungefär samma önskemål om och krav på sina telefoner som yngre – men att de har en helt annan upplevelse när de packar upp den. När en 20-åring öppnar en kartong med en ny telefon dröjer det inte många minuter innan telefonen är igång och alla funktioner testats, men när en ”äldre” person gör samma köp börjar de ofta med att försöka förstå telefonen genom att läsa manualen. Något som ofta visar sig vara en dålig hjälp.

Vitamins valde därför att designa om de äldres upplevelse av att lära sig telefonen, i stället för att skapa en ny telefon. Out of the Box resulterade i en förpackning i bokform där användaren bläddrar sig fram genom de olika stegen för att packa upp och få igång telefonen.

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • Krister Karlsson

    Lysande. Var hittar man denna telefon? Söker en funktionell telefon med bra kamera till min 75-åriga mor. Hon är inte teknikrädd utan undervisar äldre om att använda internet. Men synen och hörseln börjar försämras helt naturligt.

  • Christoffer

    Krister: Tror ej att guiden finns i handeln ännu. Telefonen i sig finns nog redan men den blir nog inte lika användbar utan just guiden.

    Du kan kika mer här: http://vitaminsdesign.com/projects/out-of-the-box-for-samsung/

    Du kan även maila dem om du har frågor.