IxDA12: Nya tumregler för interaktionsdesign

Christoffer Nortier

Christoffer Nortier, Art Director, och Johan Ågren, interaktionsdesigner, på inUse åkte till den årliga konferensen Interation 12 i Dublin, Irland. Här är deras första rapport från konferensen.

Abby Covert @ IxDA12

1990 lade Jakob Nielsen tillsammans med Rolf Molich fram tio tumregler för interaktionsdesign, som fortfarande är ledstjärnor för många. Abby Covert presenterade tio nya principer i ett inspirerande seminarium som fick mig att dra paralleller mellan Nielsens principer och MC Hammer 1990-hit U Can’t Touch This.

Jakob Nielsen och Rolf Molichs tumregler är systemnära och enkla att utvärdera för en expert. De tio nya tumregler som Abby Covert presenterade är bredare och upplevelsebaserade, och kräver därmed användartester för att kunna utvärderas.

Abby Covert baserade de nya tumreglerna bland annat Nielsen och Molichs arbete men även på nyare arbeten inom området (Morville, Rosenfeld, ISO9241, Resmini & Rosati).

Designprinciper måste vara lätt att lära, företagsvänliga, hantera flera kanaler och vara enkla att implementera, menar Abby Covert. Hennes lista:

  1. Findable
  2. Accessible
  3. Clear
  4. Communicative
  5. Useful (includes usable, which isn’t enough anymore)
  6. Credible
  7. Controllable (error tolerant. not the same as personalization)
  8. Valuable
  9. Learnable (predictable, consistent)
  10. Delightful

Den som utvärderar design baserad på de här tumreglerna måste tänka som en användare (sätta på sig användarens skor och ser saker genom användarens glasögon), men samtidigt vara medveten om att de inte är användaren. Du som designer har mer kunskap än slutanvändaren.

Abby Covert poängterade att tumregler är ett bra sätt att utvärdera en design eller ett designförslag – men de får inte ersätta användarstudier.

Lämna en kommentar