Jag har varit i rymden, det finns ingen Gud: Om makt och målgruppsanalys

Johan Berndtsson

gagarin

"I looked and looked and looked but I didn't see God." Ett citat från Gagarins besök i rymden. Så kraftfullt att den Sovjetiska propagandamaskinen använde det som ett bevis på att det inte finns någon gud. Ett besök i verkligheten, en målgruppsanalys, ger dig kunskap, men också en unik maktposition i din egen organisation.

En målgruppsanalys görs så klart alltid i syfte att få bättre kunskap om användarna, deras behov, drivkrafter och beteenden. Genom kombinationer av t.ex. intervjuer, observationsstudier och analys av olika loggar får vi en bättre förståelse för hur vi kan designa tjänster och produkter som ger ännu bättre upplevelser för de som skall använda dem.

En intressant sidoeffekt av målgruppsanalyser är att de också ger den som genomför dem en unik maktposition.

Om du besöker 10 kunder, och på ett seriöst sätt verkligen försöker skapa dig en bild av vad de gör och hur bra dina lösningar fungerar så kommer du inte bara att få kunskap och underlag för att få fram kick-ass-produkter. Du kommer också att förstärka din maktposition radikalt. Inget trumfar tyckande på samma sätt som relevant statistik och berättelser från verkligheten.

"Jag har varit där. Jag har sett hur de använder våra tjänster. I verkligheten."
Diskussioner om vad användarna egentligen behöver och vilka funktioner som bör prioriteras blir helt plötsligt mycket enklare.

Det sagt. Gör inte som den Sovjetiska propagandamaskinen och missbruka den makt som besök i verkligheten ger dig. Gagarin sade förmodligen aldrig att det inte finns någon gud, men det hindrade inte Nikita Khrushchev från att använda detta citat för att nå sina syften.

Lämna en kommentar