— 3 min read

Jag vill gå en kurs i Effektkartläggning. Hur övertygar jag min chef?

Read 1921 times

Jag vill gå en kurs i Effektkartläggning. Hur övertygar jag min chef? Här kommer checklistan som river ner allt motstånd! =) Att övertyga sin chef att få gå en kurs i Effektkartläggning och spendera nästan 20 000 kronor på en kurs och kanske lite till på resor och övernattning är inte det lättaste i dessa svångremstider. Din chef vill så klart veta både den totala kostnaden för att du ska gå kursen men främst hur din nya kunskap ska kunna ge något värdefullt till företaget. Förstå vad din chef vill ha! Innan du presenterar någonting, försök förstå vad din chef behöver veta för att kunna säga, “JA – det är en kurs i Effektkartläggning du ska gå!” Överst på hans lista ligger förmodligen kostnaden för kursen, men också vinsterna som företaget får genom dina nya kunskaper. Så dyk lite djupare, och fråga dig själv och andra vilka dessa vinster kan vara. Är det något av det här som han vill veta?

  1. Kan din nya kunskap lösa ett specifikt problem i organisationen eller i systemet som du jobbar med?
  2. Kan det du lärt dig hjälpa till i ett pågående projekt eller ett kommande?
  3. Hur kan din nya kunskap delas med andra i företaget?
  4. Kan din nya kunskap spara kostnaden för att hyra in en expert?
  5. Är det du kommer att lära dig på kursen något som saknas idag?
  6. Bidrar din nya kunskap till dom grundläggande kunskaperna i företaget när det gäller att styra projekt mot förväntad nytta?

Definiera dina behov! Det är så klart bara du som kan veta vilken kurs som kan ge dig lösningarna på dina specifika behov. Men vad lär jag mig då på en kurs i Effektkartläggning? Effektkartläggning, eller Business Impact Mapping, används idag av många, helt enkelt för att det är en mycket effektiv teknik för att beskriva verksamhetens krav och förväntningar på en digital tjänst, system eller produkt. Med kraven beskrivna på det sätt som görs i Effektkartan blir det möjligt att styra utvecklingsprojekt och förvaltning på ett nytt sätt – att styra mot nytta. Det som kallas Nyttohemtagning eller Effektstyrning får en praktisk och konkret betydelse. Kursen hjälper dig att få en gedigen förståelse för och kunskap om hur en Effektkarta skall uttryckas. Du kommer att kunna läsa en Effektkarta och ställa frågor för att värdera hur genomtänkt och underbyggd den är. Du kommer att kunna ställa krav på aktiviteter som behöver göras för att öka Effektkartans kvalitet. Och du kommer att kunna planera ett projekt med Effektkartläggning och Effektstyrning som grund. Under kursen arbetar du dessutom tillsammans med andra, som säkerligen har helt andra erfarenheter eller infallsvinklar än du, med att lösa konkreta uppgifter.

Gör en sammanställning av vinsterna med kursen! Det är så klart inte helt enkelt att sätta en exakt summa på ROI för kursen i Effektkartläggning. Men här ger vi dig ett exempel på hur en enkel kalkyl till chefen skulle kunna se ut. Vinster för företaget Kunskap i hur man arbetar praktiskt med att göra en Effektkartläggning. Tillsammans med andra arbetar jag under två dagar med praktiska exempel och lär hur Effektkartläggning fungerar i praktiken, vilka problem det kan lösa och vilka vinster det ger. Öka din egen och dina kollegors förmåga att styra projekt mot nytta. Jag delar med mig till mina kollegor när jag har gått kursen om hur man arbetar och vilka fördelar styrning med mot effekt ger. Lära hur andras problem och situation ser ut och hur dom tänker arbeta med Effektkartläggning. Genom att se hur andra arbetar i liknande verksamheter kan jag lära mig hur vi skulle kunna förbättra vårt sätt att jobba. Kunna lösa ett akut problem i ett pågående eller kommande projekt. Med mina nya kunskaper kan vi snabbare hitta bra lösningar, och lära oss mer om hur vi kan prioritera baserat på verksamhetsnytta i våra projekt. Minska behovet av att ta in en expert utifrån. Om vi själva kan mer minskar vår sårbarhet, och kan dessutom göra mer utan att behöva ta in konsulter.

Investering Kursen (Effektkartläggning i praktiken): 19 900 kr Hotell: 1 050 kr för en natt Tåg från t.ex. Växjö till Malmö: 675 kr tur och retur Traktamente för perioden: 242 kronor (lunch och fika ingår i kursavgiften bägge dagarna, frukost får du på hotellet) SUMMA: ca 22 00 kr exkl moms Under hösten ger vi kurser i Göteborg och Stockholm. Mer information om vår kurs i Effektkartläggning finns på våra kurssidor. PS. Vi har lånat formatet på artikeln av Lauren Cramer på UIE. Convincing Your Boss – Selling UX Immersion’s Benefits. DS.