Nyförvärv i Göteborg och Malmö

Sara Doltz

I september började två nya UX:are hos oss: Sara Eriksson och Jakob Åberg.

Sara Eriksson är ny på Göteborgskontoret och Jakob Åberg har just landat på Malmökontoret. Även om de började ungefär samtidigt är deras bakgrund väldigt olika:

– De senaste 5 åren har jag läst ett civilingenjörsprogram i interaktionsdesign vid Umeå Universitet. Under studietiden har jag frilansat en del, som utvecklare och designer av framförallt webb men också lite native-applikationer. Nu i somras var jag med i uppstarten av ett projekt med en ny tjänst för ett bränsleföretag i Umeå. Jag var ansvarig för UX och design i det projektet, berättar Jakob.

Sara kommer närmast från forskningsprojektet “Smart textil och hållbar utveckling” vid Skövde Högskola. I projektet har man undersökt hur människor interagerar med en humanoid robot för att utforska hur kommunikationen förhåller sig till mellanmänsklig interaktion.

– I stora drag syftade projektet till att förbättra kommunikationen mellan människa och robot med utgångspunkt i det mänskliga beteendet, i praktisk utformning kan det exempelvis handla om hur framtidens robotar ska utformas gällande placering av sensorer på smart textil. Under projektet har jag varit experimentledare och genomfört intervjuer för att sedan sammanställa och analysera data. I övrigt har jag främst pluggat de senaste sex åren, nu senast kognitionsvetenskap på Göteborgs universitet och dessförinnan industridesign vid Lunds tekniska högskola. 

Vad är det roligaste med era jobb?
– Mötet mellan teknik och användarnas behov, ett möte där det ständigt finns utrymme för förbättringar och nya möjligheter. Att man med nya processer och tillvägagångssätt kan utforska sig fram till den bästa lösningen för användaren. Det är också spännande att få jobba i en bransch som ständigt är i framfart och utvecklas, säger Jakob Åberg.

Framtid med motsättningar

Sara Eriksson menar att inUse som bolag, och missionen att göra skillnad väger tungt för henne.

– Men det är också roligt att arbeta inom ett område som är både föränderligt och stabilt. Föränderligt i den meningen att det är ovisst vilka kontaktytor och digitala tjänster som framtiden inrymmer och stabilt i den mening att människan alltid kommer vara en del av den framtiden. Att utforska och lyssna in hur vi människor upplever och fungerar i världen kommer alltid vara relevant för att skapa kloka lösningar som används och uppskattas. 

I den andan, att utforska hur människor upplever olika saker, jackar även Sara drömprojektet in väldigt bra. Att arbeta med digital arbetsmiljö i vården.

– Generellt uppskattar jag områden där det digitala är en tröskel snarare än ett stöd i arbetet. Men förmodligen känner jag inte ens till mitt drömprojekt i nuläget, men ingår det trevliga kollegor, engagemang att förbättra en situation och nyfikenhet så kan det mesta bli spännande tänker jag!

Spännande projekt

För Jakobs del är drömprojektet något som kan påverka många människors liv till det bättre, ett konkret problem där man har möjligheten att göra skillnad. 

– Någonstans har jag väl också alltid drömt om att utforska nya metoder för att knyta ihop teknik och användarbehov. Skärmbaserade gränssnitt kanske inte alltid är lösningen. Det vore spännande att testa applicera UX-principer på andra områden också som till exempel det smarta hemmet eller röstbaserade gränssnitt. Utforskandet av staden i Denver-projektet eller human spaces är två väldigt inspirerande områden! 

Lämna en kommentar