Jonathan Ive om fokusgrupper

Johan Berndtsson

Jag har länge tänkt skriva något om fokusgrupper, och varför de väldigt ofta är direkt olämpliga att använda i designprocessen. Tills jag får tid med det nöjer jag mig med att citera Apples designchef Jonathan Ive, från hans tal på Royal College of Art förra veckan:

"We don't do focus groups. They just ensure that you don't offend anyone, and produce bland inoffensive products."

Go Jonny, Go, Go!Lämna en kommentar