Katarina Walter om tillgänglighet i Kvalitet & Förnyelse

Johan Berndtsson

Kw Vår egen Katarina Walter intervjuas i senaste numret av Kvalitet & Förnyelse om vikten av att ha en tillgänglig och användbar webbplats


Utöver den sedvanliga intervjun har Katarina en tipsruta där hon i 4 enkla punkter summerar hur man kan gå tillväga för att testa att den egna webbplatsen är enkel att använda:
  1. Definiera vilka era viktigaste målgrupper är för webbplatsen. Exempelvis turister och nyinflyttade till kommunen.
  2. Skriv ner de tre viktigaste uppgifterna ni vill att varje målgrupp ska klara av att göra på er webbplats. Exempelvis ansöka om förskoleplats.
  3. Låt 4-6 användare från respektive målgrupp utföra uppgifterna medan ni observerar vad som händer. Notera om de stöter på problem.
  4. Analysera efteråt vilka förändringar ni skulle kunna göra för att förenkla för användarna.

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Lotta

    Men Katarina, varför är det ingen bild på dig istället för på Stockholmsdamen?