Kort summering av dag 1 på Interaction10

Jon Karlsson

Här kommer en kortare rapport från dag 1 av Interaction10 i Savannah.

Dagen startade med en keynote av Nathan Shedroff som pratade om vikten av innovation inom design och hur han tror att just innovation kommer att vara nyckeln för att leverera betydelsefulla (han använde ordet "meaningful") produkter i framtiden. Kärnvärden viktiga för att skapa betydelsefulla produkter menade han var: Accomplishment, Beauty, Community, Creation, Duty, Enlightenment, Freedom, Harmony, Justice, Oneness, Redemption, Security, Truth, Validation och Wonder.

Att sträva mot att skapa mer betydelsefull design var något som många talare under konferensen återkom till och begreppet "meaning" blev lite utav ett inofficiellt tema på konferensen, med skilda idéer om hur det ska åstadkommas. Nicolas Nova, som pratade senare under dagen, menade till exempel att vi kan lära oss mycket av de misstag vi begår i vårt arbete. http://twitter.com/davegray pratade istället om att man kan hitta nya perspektiv på invanda tankegångar genom att applicera tankar och regler från spelvärlden när vi jobbar med design- eller verksamhetsutmaningar. Dave var en mycket underhållande talare och hade en helt fantastiskt presentation (som vi hoppas få tag på så att även ni kan ta del av den) där han delade med sig av sätt att arbeta med innovation utifrån sitt projekt Knowledge Games. En längre rapport från Daves session kommer att publiceras här på inuseful framöver (vi har ont om tid just nu).

Vi kommer också att försöka återge de tio lärdomar som presenterades i form av Greg Vasallos rörande historia om "Things I've learned about being a design consultant while living in the hospital for a year". Efter att ha tvingats spendera närmare ett år på sjukhus, har han kunnat summera en del iakttagelser om hur god sjukvård fungerar i praktiken och hur detta gjort honom till en bättre designkonsult.

Medan ett 30-tal åhörare fängslades av Gregs berättelse på Lucas Theatre, intog Nate Bolt scenen på The Trustees Theatre för att beskriva hur deras företag jobbar med Remote Usability Testing (användningstester på distans). Nate delade med sig av sin mångåriga erfarenhet inom fältet och gav många handfasta tips blandat med intressanta anekdoter. En längre rapport kommer även från denna session om ett tag.

Efter lunch lyssnade vi på Jamin Hegenman från Nokia, som skulle ge en bild av hur Servicedesign skiljer sig från Interaktionsdesign. Detta var tyvärr inte ett av de bästa föredragen under konferensen och kontentan var ungefär att Servicedesign = Interaktionsdesign, dvs inte många skillnader. Jamin kändes inte helt trygg på scenen och eftersom vi jobbar en del med både mobil- och servicedesign noterade vi en hel del luckor i hans presentation, vilket gjorde det hela till en ganska ointressant tillställning.

Alexis Lloyd från New York Times inledde med att påpeka att hon inte tänkte prata om betalsystemet som NYT infört på en del av sitt material, vilket vi förstås hoppats få höra henne resonera kring. Istället pratade hon om nya interaktionsmöjligheter för nyheter. Det var en presentation som i det stora hela höll en ganska basal nivå, där Alexis gick igenom hur digital nyhetskonsumtion flyttats från dator/webb till en rad andra produkter och tekniker. Hon avslutade med att visa en video på ett koncept för framtida nyhetskonsumtion som de jobbat fram på NYTLab. Man kan önska att hon pratat mer om denna typ av lösningar än det mer generella som istället tog överhanden.

Dagen avslutades med ytterligare en keynote som levererades av Jon Kolko från Frog Design. Hans dryga timme på scen utgick från fyra grundstenar som han menar att vårt arbete bygger på: Experience, Behaviour, Meaning och Culture.  Jon talade väldigt passionerat om vår roll som interaktionsdesigners och hur vårt arbete faktiskt påverkar samhällskulturen. "Your work will change culture - Do work that is worh doing!".

Den första dagen av Interaction10 höll överlag en väldigt hög nivå och bjöd på många nya och gamla bekantskaper.

En summering av dag 2 kommer snart ...

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • Mikael Lindh

    Tack Jon! Ser fram emot del 2.

  • Här syntes inUse 2010 « inUseful

    [...] Jon Karlsson, Isa Hardemo och Marcus Brisenfeldt besökte Interaction10. [...]