Kreativ design av formelhantering i Numbers

Johan Berndtsson

I senaste versionen av Apples office-program iWork '08 finns ett kalkylprogram - Numbers. Ur ett användargränssnittsperspektiv finns det ett par saker som är intressanta. En av dem är hanteringen av formler.

Numbers_formler

I applikationens nedre vänstra hörn listas de vanligaste formlerna. När jag markerat de siffror som jag vill inkludera i formeln tar jag tag i den funktion som jag vill tillämpa och drar den till den cell där jag vill att resultatet skall visas.

Prov på kreativt nytänkande, och sannolikt ett bra sätt att avmystifiera formelhantering. Detta designmönster borde också gå att tillämpa i andra sammanhang, så lägg det i ryggsäcken för framtiden.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

3 kommentarer

  • Roger Johansson

    Jag har inte provat Numbers, men jag undrar hur man gör om man inte använder mus (eller annat pekdon). Finns det alternativa sätt att applicera formler?

  • André

    Tycker ni blir mer och mer MACifierade på Inuse, trevlig utveckling :) Ligger helt i linje med min egen utveckling, har switchat helt nu i sommar och är hur nöjd som helst. På jobbet får man fortfarande sitta med Windows dock.

  • Johan Berndtsson

    Hmm André... förändringen är sannolikt begränsad till mig, som (jag erkänner) ser fler och fler fördelar med Apples produkter. Roger. Jag vet inte. Jag har inte kollat, men det skulle förvåna mig om de begränsat möjligheterna att applicera formler till de som använder mus/pekdon. Skall se om jag hinner testa.