Skip to main content

  — 2 min read

”Läsupplevelsen måste skilja sig från den tryckta boken”

Read 55 times

Att läsplattor baserade på e-ink fick så mycket kritik för dålig läsbarhet överraskade Tony Berger när han användningstestade läsplattor åt inUse.

Förra veckan presenterades inUse läsplatterapport. Den innehöll överraskande dåliga resultat för de testade läsplattorna när vi analyserade läsupplevelsen. Rapporten byggde på ett flertal användningstester som Tony Berger höll i under våren och sommaren.

Det här tror han måste förbättras med läsplattorna:

  • De behöver erbjuda en ny typ av läsupplevelse. En mer engagerande upplevelse.
  • E-ink måste bli snabbare.
  • Priserna, både för apparater och böcker, måste sänkas.

Från ett användningstest av en Bebook One

Vilket var det mest oväntade resultatet av användningstestet?

– Det mest oväntade var nog hur mycket kritik läsplattorna med e-ink fick för skärmen och läsbarheten. Det här är ändå en teknik som utvecklats i syfte att skapa en läsupplevelse så lik den tryckta boken som möjligt. Ett av argumenten för e-ink är att det ska vara lätt att läsa utomhus i solljus men exempelvis Sonys Touch Reader fick kritik för att skärmen blänker och reflekterar när man har den i solen.

Vad ska företagen som producerar läsplattor göra för att fånga läsarna?

– Jag tror att de behöver skapa en ny typ av läsupplevelse som skiljer sig från den tryckta boken, inte efterlikna den i så hög grad som möjligt vilket är fallet i dag. E-ink-tekniken behöver utvecklas, bli snabbare och bättre, flera användare störde sig på att skärmen flimrade eller att läsplattan tog flera sekunder på sig att byta sida. Användarna har betydligt högre förväntningar på funktionalitet, användbarhet och tillgänglighet än vad som levereras idag.

Vad saknas för att läsandet på digitala enheter ska ta fart?

– Läsplattan måste kunna skapa en större, mer engagerande och berikande läsupplevelse än boken för att den ska nå en större publik. Det behöver göras tydligt hur läsplattan skiljer sig från boken - förutom att man kan lagra hundratals böcker på dem.

Prisfrågan är intressant. Hur mycket var läsarna i testet villiga att betala för läsplattor respektive e-böcker?

– När det kom till läsplattorna rörde det sig från ett par hundra upp till som mest tusen kronor. De flesta tyckte dock att smärtgränsen låg runt 300 kronor för en läsplatta och att e-böcker borde ligga på ungefär halva priset jämfört med en tryckt motsvarighet. Endast en av användarna kunde tänka sig att köpa en läsplatta för priset de säljs för idag.

Hur genomfördes testet och vilka deltog?

– Vi ville kunna utvärdera läsupplevelsen vid användningen av läsplattan i en så realistisk och naturlig  situation som möjligt, därför valde vi att inleda studien med att låna ut fem olika läsplattor till fem personer över sex dagar. Utlåningstestet avslutades med en intervju med vardera användare. Fortsättningsvis genomförde vi tio användningstester, två per läsplatta, där vi tittade mer på själva användbarheten, funktionaliteten och användarvänligheten.

– Urvalet av användare baserades på läsvana, tidigare erfarenhet av läsplattor och datorer, ålder, kön samt syn. Samtliga användare läste regelbundet traditionella böcker, hade ingen eller väldigt lite erfarenhet av läsplattor men stor datorvana.

Här kan du läsa Tony Bergers examensrapport i pdf-format.

Här kan du ladda ner inUse-läsplatterapport i pdf-format.