Skip to main content

  — 1 min read

Majblomman sår ett frö i din Iphone

Read 109 times

När Majblommans insamlingskampanj närmade sig slutet på gatorna i år förlängde de insamlingen digitalt. Nu finns Majblomman som app för Iphone. Majblomman– Vi prövar ett nytt sätt att skänka pengar till Majblomman, berättar Lena Holm, generalsekreterare för Majblomman. Barnen som säljer majblommor berättar att folk inte köper eftersom de inte har kontanter med sig. Därför vill vi testa en mängd nya sätt för att folk ska kunna skänka pengar ändå. Majblomman var intresserad av att göra en app men visste inte om de skulle få igen pengarna som det kostar att utveckla en den. – Men då fick vi kontakt med inUse som erbjöd sig att göra den gratis. Det blev vi glada för och tackade ja. I Majblommans app kan man välja att köpa en fröpåse som är värd 25, 50 eller 100 kronor. När man har skänkt en gåva går det att posta på Facebook för att uppmuntra fler att skänka pengar. MajblommanÄr det här slutet för den fysiska Majblomman? – Nej, det tror jag inte. Det personliga mötet mellan barn och vuxna är oerhört starkt. Däremot är kontant-frågan något vi tar på största allvar. Därför tittar vi bland annat på möjligheten att ge varje barn individuella sms-konton så att dem de möter på gatorna kan betala via mobilen, säger Lena Holm. Majblomman har 700 lokalföreningar som säljer majblommor. Pengarna som skänks används för att dela ut bidrag lokalt. Föreningarna får in ansökningar om allt möjligt. Ansökningarna handlar om allt från glasögon och utflykter i skolan via cyklar och datorer till gympakläder eller medlemsavgifter. Majblomman– I varje kommun finns flera lokalföreningar. Tack vare det har de bra lokalkännedom om hur barnen har det. Sedan kommer en mindre del gå till opinionsbildning för att förbättra barns villkor. Vi försöker få landstingen att förstå att glasögon ska vara gratis för barn. I dag finns det bara ett litet bidrag upp till barnen fyller sju år. Majblommans app är gjord i samarbete mellan inUse och Oops och är företagens gemensamma gåva till Majblomman.