Mats Balkö skissar vid whiteboard

Mats Balkö – Ny som UX Director of Strategy

Johan Berndtsson

Mats Balkö har mer än 15 års vridande och vändande av ledningsfrågor bakom sig. Han vet hur svårt det kan vara att ta beslut i styr- och ledningsgrupper. Och han vet hur man får det att lossna. Mats ser hur digitaliseringen utmanar dagens ledningsgrupper.

Förändring går fort men långsamt. Med det menar jag att jag idag kan se idéer som fanns i början av 2000-talet realiseras. Samtidigt ser jag hur styrmodeller, affärsmodeller, strategier påverkas av digitaliseringen och allt fler ledningsgrupper frågar sig hur de skall hantera dagens styrning och sina kundrelationer. 

Därför är Mats speciellt bra på att vara just UX Director inom strategiområdet på inUse. Han kan hjälpa kunderna besvara frågan “hur tar vi rätt beslut om digitala investeringar och hur skall vi fortsätta att utvecklas?” och han kan hjälpa våra strateger att göra de analyser och presentera de underlag som behövs. 

Mats är speciell på många sätt, men en intressant sak är att han egentligen aldrig intresserat sig så mycket för UX-området innan han stötte på inUse. Lång erfarenhet av projektledning, programledning och rådgivare till ledare kräver andra färdigheter än de design-nära. I alla fall i den mening som vi pratar om design inom UX-området. 

Att göra rätt investeringar handlar om att veta vilka effekter man vill nå. Att det är möjligt att basera det på en robust analys och att effektstyra investeringen i vardagen eller i projekt, tycker jag är guld värt!

En annan intressant sak med Mats är att han som 19-årig egenföretagare, 1991, sålde iPads. 19 år innan det blev en världsnyhet. OK, det var inte exakt en iPad utan en NCR 3130. 
Min vision 1991 var att bygga och sälja datorer som gick att bygga in i dörrar, skrivbord, eller som var intuitiva och bärbara. NCR 3125 var bärbar, hade tryckkänslig skärm och inget tangenbord. Jag trodde stenhårt på den, men den gick inte att sälja. En viktig lärdom för mig är att förändring tar tid, men går fort när förutsättningarna väl är rätt.”

Mats jobbade som projektledare i “bredbands och IT-yran” i slutet på 90-talet. Han arbetade då med införande av bredband och som stöd till ledningsgrupper vid införande av IT-system och tjänster.

När jag träffar ledningsgrupper idag känner jag igen mig från den tiden. De söker efter svar på vad dagens digitalisering innebär för dem och hur de skall bemöta den ökade användningen digitala tjänster. Då handlade det om att förstå tekniken, idag handlar det om att förstå affären och kunden mot bakgrund av de nya möjligheter som den digitala tekniken erbjuder. En annan viktigt skillnad är att vi idag talar om förändrade affärsmodeller, på 90-talet kastade man slipsen, slängde ut sunda affärsmodeller och talade om Burnrate istället för värdeerbjudande, kanaler och kunder.

Dagens organisationer kan benämnas som “digitala organisationer” som agerar på en digital marknadsplats säger Mats. Den digitala marknadsplatsen kan vara den egna hemsidan som konkurrerar med andra, annonser på google, och det egna ordersystemet. Allt större delar av intäkterna i organisationen genereras via digitala tjänster och kanaler, och samtidigt blir befintliga produkter “commodity” på grund av en ökad internationalisering och digitalisering av produkter. Vilket pressar intäktsflödet och därmed möjligheten att investera i framtiden. 

Den digitala organisationen påverkar delar av dagens styrning och ledning, interna processer,  affärsmodellen och i vissa fall strategin. Design för mig är att hjälpa ledningsgrupper att designa sin organisation, styrmodell eller affärsmodell för att bli en fungerande digital organisation. I detta finns också den gamla och mycket viktiga sanningen att affärer är relation. Digitaliseringen påverkar relationen. Det är här UX blir så intressant. Att ta hjälp av de tekniker och modeller som finns inom UX-världen för att förstå och ta beslut om det här som för många är svårt att greppa, känns fantastiskt!

Mats Balkö når du på mats.balko@inuse.se eller 0706 - 705097. Mats är en uppskattad inspirationsföreläsare för ledningsgrupper i frågor om digitalisering, styrmodeller och förändringsarbete. Tillsammans med våra strateger arbetar han också som konsult i våra uppdrag. Mats har arbetat som konsult i 15 år med allt ifrån teknisk projektledning till organisationsdesign, förändringsledning, strategiprocesser och rådgivare till ledningspersoner. 

Lämna en kommentar