Med fokus på effekt blir du en vinnare på webben

inUse Experience

Webbplatser har länge designats för att vara snygga, att “stå ut” och gärna också vinna priser för sin läckra design och häftiga nya funktioner. En snygg och tilltalande design är självklart viktig, men de företag och organisationer som är verkligt framgångsrika har insett att verksamhetens mål och kundernas nytta är det som verkligen räknas. De har förstått att användbarhet är viktigare än vackra bilder och häftiga slogans. Den verkliga utmaningen är användbar elegans Vi påstår inte att din webbplats behöver vara ful för att vara användbar. Att en webbplats är tilltalande är ofta en förutsättning. Men det som verkligen avgör om du lyckas eller inte är att du förstått dina kunders behov och lyckats designa en webbplats som ger den effekt som du vill att den ska ge. Vi kan ge dig det bästa av bägge världar. Snygg design - och verklig nytta för dina kunder. Var intresserad och uppmärksam Vi vet nog alla att när vi ska uppvakta en åtråvärd person så är det en mycket bättre strategi att vara intresserad och uppmärksam, än att bara prata om sig själv. Konkurrensen har hårdnat markant under de senaste åren och internet har för alltid förändrat hur marknaden ser ut. Det är kunderna som har makten. Allt måste utformas för att maximera den effekt du som webbägare vill ha ut av din webbplats. För att lyckas med det, måste du förstå dina kunders behov och önskningar. Från erbjudande till användning och effekt För att få ut rätt effekt av din webbplats krävs ett arbetssätt som fokuserar på just de mål som verksamheten satt upp, och som styr mot dessa - genom hela projektet. Den metod som vi använder för det heter Effektstyrd webbutveckling. Det är en enkel process i fyra steg.   Skissa. Vi börjar med att definiera syftet med webbplatsen, i konkreta och mätbara termer. Sedan definierar vi vilka olika typer av kunder som använder den och vilka deras mål och drivkrafter är. När vi vet det, tar vi fram en skiss som svarar upp både mot verksamhetens syfte och kundernas mål. Det blir helt enkelt en tydlig visualisering av verksamhetens krav. Speca. Skissen ligger sedan till grund för ett mera detaljerat spec- och designarbete där vi tar reda på mer om kunderna och specificerar exakt vilka funktioner, vilken information och vilket tilltal webbplatsen skall ha. Kravspecifikationen används sedan som underlag för att utveckla eller upphandla webbplatsen. Skapa. Därefter följer utvecklingsfasen, där vi gärna ser att vi arbetar både agilt och effektstyrt. Här jobbar vi tätt tillsammans med utvecklarna med att detaljera designen så att själva utvecklingsarbetet flyter på effektivt. Man tjänar mycket på att hela tiden kunna prioritera de funktioner som ger störst effekt för verksamheten, och prioritera ner det som är mindre viktigt. Under utvecklingsfasen testar vi löpande att det som utvecklas fungerar som det är tänkt när det används av dina kunder. Sköta. Det är när allt är klart som det verkligen börjar. När webbplatsen är lanserad börjar det aktiva förbättringsarbetet. Genom att göra små eller stora förbättringar och mäta hur väl de faller ut, kan vi aktivt styra för att nå de mål vi satt upp. Vi kallar detta för Effektstyrd förvaltning. Genom ett arbete med fokus på nyttan för verksamheten och för kunderna, skapas en webbplats som verkligen lever upp till verksamhetens mål, och som blir enkel och trevlig att använda. Fråga våra kunder! ”Just ert fokus på att tillsammans med kunden göra genomtänkta digitala lösningar och skapa kundnytta är väldigt inspirerande och frigör mycket positiv energi”   Åsa Kramers-Edlund, projektledare i systembolagets webbprojekt 2010 “I vår bransch gäller det alltid att vara på tå och blicka framåt för att hänga med i utvecklingen. Konkurrensen är tuff och vi har tuffa mål! Med inUse effektkarta har vi idag skapat en process som hjälper oss att få ut rätt effekter av våra digitala gränssnitt samt nå de mål vi satt upp.”   Niclas Wahlström på Reseguiden “Er modell är så otroligt tydlig och konkret jämfört med många andra. Ni gör de stora perspektiven gripbara och enkla!”   Anna Gillquist, projektledare, Malmö stad.

Lämna en kommentar