Men sedan tänkte Norman om

Jonas Söderström

Men sedan sa Donald Norman, att vi borde kalla det signifiers i stället för affordances. Huvudsaken är ju inte bara om föremålet "medger" en viss hantering, utan huruvida det tydligt framgår eller inte. (Och det resonemanget finns nu i den uppdaterade nya upplagan av The design of everyday things.

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • ”Don’t make me think” i ny uppla

    […] jag igår puffade för att Don Normans klassiker The design of everyday things nu finns i en uppdaterad upplaga, kan det ju vara lämpligt att puffa för ytterligare en klassiker som kommit ut i ny utgåva: […]