"Mindless": Affärssystemens roll i ekonomin granskad

Jonas Söderström

När jag började läsa Mindless fick jag känslan "Darn - här har någon hunnit göra en engelsk version av 'Jävla skitsystem'". Det första kapitlet, som citerar direkt ur källorna - manualer och instruktionsböcker för SAP och Oracle - lovar mycket.

omslag till boken mindlessSimon Head vill redovisa hur framför allt stora affärssystem påverkar arbetslivet. Undertiteln ("Why smarter machines are making dumber humans") är faktiskt missvisande: Head menar inte att vi människor blir korkade av att titta på skärmar (så som till exempel Nicholas Carr argumenterar i The Shallows).

Heads fokus är i stället att både arbetsuppgifterna och de anställda medarbetarna blir fattigare och mer kontrollerade när arbetet styrs av stora affärssystem. Men boken tappar lite efter inledningen. Två avsnitt - ett om kärnvapenkapprustningen på 1970- och 80-talen, samt ett om finanskrisen 2008-9 - har ganska vag koppling till affärssystem, och ger lite intrycket att Head buntar ihop allt möjligt han inte gillar. Det finns nog ett ett tema kring teknologins påverkan där, men det är inte särskilt väl uttryckt.

Men det finns ett par intressanta avsnitt i boken också. Vad jag tar med mig är först Heads resonemang om hur de stora affärssystemen växte fram ur militära system. (Det är också delvis beskrivet av Tim Harford i Adapt, men Heads historieskrivning kompletterar Harfords).

Det andra är resonemangen kring hur affärssystemen varit en drivande kraft bakom den växande ekonomiska ojämlikheten: i dem blir det inbyggt att vinsterna från den ökande effektiviteten kommer bara upper management till del. Här har Head en del poänger.

Det tredje, och mer nytt för mig, är beskrivningen av affärssystemen roll i de stora kinesiska industrijättarna (Foxconn och andra). Hur kan det komma sig att det kommunistiska Kina har världens råaste kapitalistiska regim i sina fabriker? Och för att dra det till sin spets - varför gör inte de kinesiska arbetarna revolution?

Head menar (i korthet) att den kommunistiska ledningen "outsourcat" kontrollen av arbetarna till de stora industrikonglomeraten, som använder affärssystemens totala panoptikon-vy av de anställda för att disciplinera dem stenhårt.

Head ser likheterna i den ideologiska basen för affärssystemen och den kommunistiska planekonomin. Hade bara Gorbatjov hållit ut ett par år till, skriver Head, tror jag de stora affärsystemsleverantörerna kommit till hans hjälp för att rädda Sovjetunionen och planekonomin.

Sidotema: För mer i den riktningen, se till exempel Vi kan kontrollera allt - eller scrolla ner bland kommentarerna i den här svenska bloggposten och hitta tankar som dessa:

"I efterhand kan man dock alltid ursäkta en dåligt fungerande planekonomi med att man hade för dåliga planeringsverktyg." "Så ja, orsaken till att planekonomi inte fungerar kan helt uppenbart ses som att verktygen inte är tillräckligt bra. ;-)" "[Kommunismen] var så ljusår före sin tid att teknologin först nu hunnit ikapp den." "Planekonomi kanske skulle kunna fungera bättre idag med internetbaserade beställnings- och behovsundersökningssystem? Fast det kanske man inte ska prata om. Bäst att inte ge någon några idéer ;-)"

Mindless är läsvärd, men det finns utrymme för fler böcker om arbetslivets it-system, även på engelska.

Två korta intervjuer med Head om boken här: A Talk With Simon Head, NY Times Bits (12 april 2014) Smarter Machines Make Dumber Humans, Wal-Mart Bots, Bloomberg (13 mars 2014)

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • A working class hero is something to be « in

    […] undertiteln ”Why smarter machines are making dumber humans”. (Vilket i och för sig är en missvisande titel, men det struntade jag i att förklara just då.) Jag fortsatte istället med att säga att jag var […]