Missledande kultur

Johan Berndtsson

Kluster_resizeEtt företag som arbetar med läkemedelsutveckling har köpt in ett stort beräkningskluster för att kunna göra avancerade simuleringar. Till detta kluster skulle det tas fram en webbplats där användarna av klustret skulle kunna se vilka beräkningar som körs just nu, vilka beräkningsjobb som ligger i kön o.s.v.

De beräkningskemister som använder klustret har en framtoning och ett rykte om sig att vara riktiga "hackers", en bild som förstärks inte minst av alla små plastpingviner som de har på sina skrivbord. När vi i projektets inledning frågade om de inte kommer att behöva någon hjälp, eller tillgång till instruktioner eller information om alla de beräkningsprogram som de kan köra på klustret blev svaret nej, både från beställare och från användare.

För att lära oss mer om hur de arbetade beslutade vi att avsätta ett par dagar för att gå med användarna och se hur de arbetar. Efter ca 5 minuter vid datorn under dag ett händer det.

LinuxpenguinVi sitter vid datorn med den person som vi först intervjuar, och hon skall just starta ett nytt beräkningsjobb. Hon tittar på skärmen, säger, "hur var det nu igen", och lyfter på tangentbordet. Där under ligger en liten grön anteckningsbok i A5-format. Hon bläddrar bland sidor fulla med handskrivna anteckningar och hittar till slut det hon söker; "Just det, så var det...", säger hon, skriver ett kommando på tangentbordet, och stoppar sedan tillbaka anteckningsboken.

För att kunna komma ihåg alla kommandon som hon behöver kunna för att köra beräkningsprogrammen så har hon skrivit ner de viktigaste i sin lilla gröna anteckningsbok.

En av slutsatserna efter denna korta användningsstudie blev att enklare instruktioner med de vanligaste kommandona bör tas fram för vart och ett av de vanligaste beräkningsprogrammen som användarna kan köra på klustret.

Detta exempel sätter fingret på två saker. För det första; att den kultur som råder i användningssammanhanget ibland missleder den som skall utveckla eller köpa in IT-systemen. I detta fall så är kunnighet en av de viktigaste egenskaperna för att nå hög social status, vilket gör att alla smyger med det faktum att också de behöver hjälp med jämna mellanrum. För det andra; detta "krav" skulle aldrig komma fram vid en workshop, eller ens vid intervjuer med användare. Enda chansen att upptäcka detta är att observera användarna i deras arbete. Först då kan man upptäcka det som de antingen inte är medvetna om själva, eller det de inte vill berätta.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Metadata, UX och P C Jersild: Kort reflektion från

    […] Detta gäller bland annat när man studerar människors beteende. Vad människor gör är (som jag tagit upp tidigare) ofta viktigare att notera än vad de säger. Miriam & Miriam använde bland annat ett […]