MS fnd in a Lbry

Jonas Söderström

Eyb Rapport från befälhavaren, sjunde expeditionskåren, Andromediska paleo-antropologiska missionen:

Det som satte myror i huvudet på våra forskarteam var att sammanbrottet kom så plötsligt, och att tvåbeningarnas multi-galaktiska civilisation så snabb föll ned i barbari. Uppenbara orsaker som krig, förstörelse, farsoter eller invasioner kunde snabbt elimineras. Nu börjar bildens konturer framträda, och svaret på frågan gör mig bekymrad.

Så börjar Hal Drapers klassiska novell "MS fnd in a Lbry" - en satir över informationsöverflödet som känns synnerligen aktuell, trots att den skrevs för nästan 50 år sedan.

Draper beskriver ett samhälle där informationen växer så snabbt att man måste ta till radikala metoder för att över huvud taget få rum med den. En av de första åtgärderna är att stryka nästan samtliga vokaler i böcker och texter (strka nstn smtlg vklr i bckr ch txtr), vilket minskar deras volym med en tredjedel.

Men det hjälper inte långt; snart sväller informationen ändå över alla bräddar. Novellen beskriver hur man lyckas pressa ihop datamängderna genom "stansade molekyler", för att sedan "rista direkt på elektronen" och till slut genom att med en ...

".. kvantumpizzikator komprimera knuffkvanta till delvis sammanfallande utrymmen, som till största delen förlades till de vidöppna områdena mellan de yttre elektronerna och atomkärnan, och lämnade de senare fria för innehållsförteckningar, illustrationer och diagram osv."

Alla information kunde nu rymmas i en enda låda, och detta firades som ett stort framsteg. Men då uppstod ett annat, överraskande problem ...

Titeln MS fnd in a lbry ska uttydas som "Manuskript found in a library" - eller kanske MS också kan stå för "mess".

Hal Draper var (inte överraskande!) bibliotekarie. Novellen från 1961 är ett av hans få skönlitterära verk. Draper, som dog 1990, är annars känd för tjocka volymer marxistisk teori: han var en av de tongivande i det amerikanska Socialist Worker's Party.

"MS fnt i bltk" publicerades på svenska i Jules Verne-magasinet 1973 och finns i novellsamlingen Det hände i morgon (vol 1, Delta förlags AB, 1973).

Man kan läsa i Wikipedia om både MS fnd in a lbry och Hal Draper. Hela novelltexten finns dessutom också online på engelska: MS fnd in a lbry.

Det handlar visserligen främst om humor, men novellen är ändå en av de klassiska texterna inom informationshantering. Och om man skulle tvivla på sanningsvärdet, kan man ju kasta en blick på omslaget till den ComputerSweden som kom ut bara för några dagar sedan, den 31 mars i år, 2008:

ComputerSwedens förstasida säger Lagringskris - Sverige håller på att drunkna i floderna av data

PS: Två texter i samma kaliber och genre är Stanislaw Lems noveller Gargantianus fälla och Sjätte resan. Finns i samingen Cyberiaden.

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Peter H

    Det dödade ingen då, och det kommer inte döda någon nu heller. Men det är ju uppenbart att man snart behöver out-source:a läsningen av dagstidningen till ett låglöneland.