As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Hur gör man en digital tjänst enkel?

Read 4527 times

”Det ska vara enkelt”. Det är ett av de vanligaste önskemålen från användarna när en ny digital tjänst ska utvecklas. Men hur gör man något just – enkelt? För Bluegarden gav Effektkartan svaren.

År 2008 stod Bluegarden inför en utmaning. De hade en stabil målgrupp i stora och medelstora bolag där deras lönesystem var en uppskattad produkt. Men fortfarande nådde de inte mindre företag och där ville man gärna slå sig in. Bluegarden upplevde att det var svårt att verkligen förstå de nya användarnas behov och ville gärna vara säkra på vilka de var innan man satte igång utvecklingen av tjänsten.

inUse fick i uppdrag att ta reda på vilka behov löneansvariga på mindre företag hade. Vi gjorde ett 20-tal intervjuer med företag inom handel, tillverkningsindustrin, tjänsteföretag och även hantverkare. Allt för att få en så stor spridning på den målgrupp vi intervjuade.

Behoven utkristalliserades

Det visade sig att en löneadministratör på ett storbolag skiljer sig i mångt och mycket mot den som ”gör lönen” på det mindre företaget. Den löneansvarige på småföretaget ägnar endast en liten del av sin tjänst till att göra lön, de upplevde ofta de ekonomiska termerna som svåra och man oroade sig ofta för att det skulle bli fel. Blev det fel mådde man själv dåligt och det innebar också en massa merjobb. Genom att studera användarna i deras nuvarande arbetssituation blev det snabbt tydligt vad som försvårade för dem, och hur det kunde göras om för att bli ”enkelt”.

– Självklart säger alla att de vill att programmet ska vara enkelt, men vad betyder det egentligen? Det är just det som vi är duktiga på. Att ta reda på och peka på vilka krav som är viktigare än andra och visa hur man löser dem, berättar Ingrid Domingues, strateg på inUse.

(högupplöst version av Effektkartan finns här)

Prisad lösning

Ur intervjuerna, researchen och analysen tog inUse fram en Effektkarta till Bluegarden. Den beskriver tydligt vilken skillnad tjänsten ska skapa för både användarna och verksamheten. Resultatet blev en tjänst där designen var rejält nerskalad, normalflödet innehöll få val och många var dolda för att förenkla lönearbetet. Målet var att halvera tiden det tog att ”göra lönen” varje månad.

Molntjänsten Bluegarden Lön lanserades 2009 och fick två år i rad utmärkelse av Macworld som bästa e-lönesystem.

Är du nyfiken på hur du tar fram och använda Effektkartor? Lär mer om vår kurs Effektkartläggning. Har du redan gått kursen Effektkartläggning och vill lära dig ännu mer och ta nästa steg? Läs mer om kursen i Effektstyrning. Varmt välkomna!