As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Effektkartläggning i Praktiken – ett tredagars träningsläger i effektkartläggning

Read 1937 times

På den nya kursen Effektkartläggning i Praktiken använder deltagarna sina egna frågor och problem medan de drillas i hantverket med att ta fram effektkartor.  – Kursen är från onsdag till fredag. Efteråt har deltagarna en effektkarta de skulle kunna arbeta vidare med på måndagen, säger kursledare Mikael Sköld.

Här bokar du Effektkartläggningskursen.

Att göra en effektkarta är inte så svårt om man kan grunderna, men att bli riktigt vass kräver övning. På de tre dagar den nya Effektkartläggnings-kursen pågår får man stora möjligheter att vända på perspektiven och slipa på detaljerna. Deltagarna intervjuar, analyserar, och diskuterar. Så småningom växer en effektkarta fram som svarar mot gruppens egna utmaningar. 

– Kursen är till för dem som vill bli riktigt bra på hantverket. Deltagarna har med sina egna, riktiga, problem in, och man kommer ha med sig något hem som går att använda, säger kursledaren Mikael Sköld, User Experience Strategist & Designer på inUse.

Så hur går det till? Hur gör man för att få till effektkartor anpassade till sina egna problem – på en tredagarskurs?

– Deltagarna tar med sina ämnen, och vi bildar grupper om tre-fyra med liknande intressen och som kan enas om en problemställning. Sen använder vi hela gruppen som resurs.

Viktig del av hantverket

– Första dagen jobbar vi med att formulera bra effektmål med fokus och mätbarhet. Därefter förbereder deltagarna intervjuer med användare. 

Och sen, dag två?

– Dag två genomför man användarintervjuerna. Genom kreativitet och ihärdighet kommer vi få ihop tillräckligt många intervjuer – för analys och beskrivning av beteendemönster – framåt eftermiddagen. 

Intervjuerna är en viktig källa till insikter som gör kartan trovärdig och åtgärderna grundade i verkliga behov. 

– Grejen är att göra allt tillräckligt mycket så man känner sig bekväm och varm i kläderna och vet precis hur man ska göra sen. 

Reflekterar gemensamt

– Analysen ska bli väldigt spännande. Varje grupp har sina olika problemområden och diskuterar fram lösningen tillsammans, så det är inte direkt så att jag kan presentera några i förväg förberedda lösningsförslag, säger Mikael Sköld. 

– Det blir väldigt spännande för mig som ledare och coach. Väldigt kul att komma in och hjälpa till att vrida och vända på perspektiven. 

Och slutfasen, dag tre? Man analyserar vidare, vrider och vänder på detaljer med kartan…

– Ja, och sen tänkte jag ge deltagarna möjlighet att visualisera lösningen med hjälp av någon kompletterande metod, för att sätta effektkartan i sitt sammanhang. Man kan göra en kundresa, man kanske skissar en storyboard eller kanske till och med gör en prototyp. Beroende på vad deltagarna vill. 

– Det är träning i metoden. Det innebär att nöta de olika stegen tillräckligt länge. Det finns inget färdigt lösningsförslag. Deltagarna måste själva komma fram till något som de ska bygga vidare på.

–  Skulle det finnas förbättringspotential i effektkartan vid kursens slut – vilket det nästan alltid gör – kan deltagarna fortsätta med ett nytt svep över de intressanta delarna. Precis som man skulle gjort i ett vanligt agilt projekt. 

Mikael Sköld har gett kurser i effektkartläggning sedan 2007. I denna kurs är han – som alltid – ständigt alert.

– Det är verkligen hands on-metoden. Min roll som coach handlar om att hjälpa till så att de inte fastnar, utan istället tar det vidare. 

”Träningslägret” vänder sig såväl till designer, affärsutvecklare, projektledare som team-medlemmar med flera som vill bli bra på effektkartläggning som hantverk. 

– Effektkartläggning som metod är i sig väldigt bred så den går egentligen att tillämpa på vad som helst – produkter, tjänster, webbar, processer, kampanjer... Där du vill förändra människors beteenden och uppnå rätt verksamhetsmål. 

Här bokar du Effektkartläggningskursen!