Skip to main content

  — 1 min read

Omedelbar återkoppling

Read 50 times

Snabb återkoppling är alltid av godo. Ändå finns det fortfarande stora brister när det gäller just återkoppling i de system och produkter som vi alla använder dagligen. Ibland negligeras det helt enkelt i utvecklingsarbetet ("jamen det går ju att registrera en ny användare i ändå!") och ibland är det svårt att åstadkomma med den valda tekniken eller arkitekturen. Särskilt problematiskt kan det vara på webbsidor, där man ofta är beroende av ett serveranrop för att kunna presentera relevant återkoppling för användaren. Med lite skriptande går det dock ganska bra att ge användaren bra återkoppling på sina handlingar.

Hotmails registreringssida finns ett exempel på bra återkoppling. Det handlar om den funktion som hjälper användaren att välja ett säkert lösenord. Allteftersom användaren skriver in sitt lösenord så ändras en mätare som visar hur säkert det angivna lösenordet är.

Hotmail_password

Enkelt och elegant. Något att ta efter.

/Johan Berndtsson