Optimering av produkter och tjänster: Varför "musmeter" är ett tveksamt mått

Johan Berndtsson

Vi hjälper ofta till att mäta hur bra ett visst system är, och med sätta upp planer för det vi kallar kontinuerliga förbättringar (optimering av produkter och tjänster). Vid ett par tillfällen har nu förslaget att använda antalet "musmeter", dvs sträckan muspekaren totalt måste färdas för att genomföra en viss uppgift, kommit upp som en av de parametrar som bör mätas och kanske optimeras.

Den enkla lösningen för att få bra resultat i denna mätning vore så klart att lägga alla knappar på ett och samma ställe, och så tätt som möjligt, och när man börjar resonera kring detta så brukar just detta förslag på mätpunkt försvinna. =)

Nu har Anastasios Karafillis skrivit en bra artikel om Fitts lag (som idén om att mäta musmeter sannolikt härrör från), där han på ett mycket pedagogiskt sätt förklarar vad vi kan lära oss av Fitts lag, och vilka faror som finns om man optimerar blint med den som bas. Läs den!

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Fredrik Andersson

    Använde det här inlägget och den länkade artikeln precis som stöd i en argumentation.

    Här är en annan artikel på samma tema - musmeter och antal klick är inte så bra mått på användbarhet, "scent of information" är viktigare.

    http://uxmyths.com/post/654026581/myth-all-pages-should-be-accessible-in-3-clicks