Örebro kommun halverar antal sidor i webbplatsen!

Johan Berndtsson

Kia Lagerqvist och Bjorn Hagström diskuterar effektkartan För några veckor sen träffade jag Björn Hagström, webbansvarig och Kia Lagerqvist, projektledare för Orebro.se. Eftersom jag vet att de har jobbat hårt med sin nya webbplats ville jag höra hur det har gått nu när den nya webben är lanserad!
Ni har ett hårt arbete bakom er men vad har varit roligast under resans gång?
Att bli färdig, utbrister Kia och när man märker skillnaden! Medborgare – har inga synpunkter på att man inte hittar längre. Vi har fått positiva reaktioner från de flesta och kommentarer som ”Jag förstår informationen – jag hittar det jag är ute efter” . Man blir varm i hjärtat när man hör sånt säger Kia.
Vi är mycket nöjda med vårt arbete och vi har fått flera utmärkelser fortsätter Björn. I Sveriges kommuner och landstings kvalitetsmätning fick vi informationsindex 81 (av maximalt 100), vilket placerar www.orebro.se i topp bland kommunerna som jämförs. Genomsnittet för de medverkande kommunerna ligger på 59. Svenskt Näringsliv har lyft fram www.orebro.se som ett bra exempel på en funktionell webbplats för näringslivet.
Vad roligt att höra att det har gått så bra! Vilka skulle ni säga var framgångsfaktorerna för ert projekt?
VI har haft uppbackning från ledningen och kommundirektörens fulla stöd. De prioriterade målgrupperna fick stöd av politikerna och spikades av dem. Vi lade också tid på att sätta upp mål för projektet. Det är bra att ha mål säger Björn och att man sätter ord på det man vill uppnå– det får en annan effekt hos politiker. Det är skillnad mot hur vi har arbetat tidigare. Effektkartan som vi använde för att kartlägga målen gav oss ett kraftfullare argumentationsverktyg. Den ger oss fast mark att stå på en säkerhet som vi inte har haft tidigare fortsätter Björn Det är inte längre den som skriker högst i kommunhuset som får rätt. Argument som ”Vi som är så viktiga – vi måste finnas på startsidan” faller platt när man har effektkartan som grund och kan visa på att medborgarna faktiskt inte är intresserade av just den frågan. Eftersom vi har tagit reda på våra medborgares behov slipper vi helt enkelt lägga energi på det annars ständiga kriget mellan vad informationsavdelningen tycker och vad verksamheten tycker.
Vi måste komma ihåg att det är lättare att publicera information än att ta bort den. Webben ska inte bli ett arkiv säger Kia. Vi satsar på central publicering för att se till att det som publiceras följer de mål som vi har satt upp. Det är lätt att publicera men det är inte lika lätt att publicera information som är anpassat efter målgrupperna och som ligger i linje med målet för webbplatsen!
Det går att gömma mycket information i mycket sidor. Om man synliggör funktioner på ett bättre sätt bidrar det också till att folk kommer med kritik och förbättringsförslag. Vi har halverat antal sidor i webbplatsen och nu får vi relevant feedback på det vi faktiskt har. Vi har exakt samma information som på gamla webbplatsen men nu ser folk den.
Är det något under resans gång som ni skull ha gjort annorlunda nu när ni tittar i backspegeln?
Vi borde ha tagit med hela informationsavdelningen på resan.  Det är svårt att få med alla efteråt. Vi har gjort en lång resa och det är svårt att förklara varje steg som vi har gått igenom.
Så vilka tips skulle ni ge till andra som står inför liknande projekt?
  • Syftet –  ta reda på vad ni ska ha webbplatsen till? Det är oklart hos många kommuner, man kan få lika många svar som antal anställda.
  • Ta med några utifrån och ställ frågor – bemötande och svaren man får blir inte detsamma om det är en person från kommunen som ställer frågorna. Någon utifrån kan lyfta perspektiven.
  • Politiken måste vara med, stöd från ledningen är ett krav.
  • Utvärdera mål kontinuerligt
  • Ha helst en egen utvecklare så att ni kan testa idéer snabbt. I vårt publiceringsverktyg Sitevision är det enkelt att ändra och testa nya saker.
  • Planera ihop IT och informationssidan tillsammans
  • Orka. Man måste vara beredd på en stor arbetsinsats och på olika typer av förändringar. Det är ett hårt arbete att ta fram en ny webbplats och det krävs resurser och ork för att driva projektet.
  • Tänk på att projektet inte är slut när man lanserat! Planera för resurser efter lanseringen så att ni inte ser projektet som avslutat och går vidare till annat.
Vilket är nästa steg i ert arbete?
Vi kommer att gå tillbaka till effektkartan och se vad som ska mätas och följa upp mätpunkterna. Vi behöver fortsätta jobba och göra fler tester. Vi vill också utveckla fler e-tjänster – det går långsamt på den fronten. Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är början. Nu måste vi jobba vidare med att hålla webbplatsen vid liv, fortsätta förankra vårt arbete internt och göra kunduppföljningar och användningstester.
Tack Kia och Björn för att vi har fått följa med er på denna spännande resa!
Idag kan ni höra dem båda berätta om arbetet med Örebro kommuns webbplats på konferensen offentliga rummet. Följ oss live på nätet under dagen, eller titta på den inspelade filmen senare.

Lämna en kommentar