Övervakad i jobbet

Jonas Söderström

Kassa2 I allt fler affärer i USA registrerar datakassorna exakt hur lång tid kassörerna lägger ned på varje litet arbetsmoment när de betjänar en kund. Noggrannheten ligger på hundradels sekunder - att ta fram en kasse för att packa varor ska till exempel ta 3,74 sekunder.

Butikschefen granskar varje kassörs prestation. Ligger de över normen oftare än fem gånger av hundra får de besked om att de skärpa sig; sker det för många gånger får de sparken eller flyttas till ett annat jobb med sämre lön.

Det är ett dotterbolag till Accenture som utvecklar metoden och programvaran för att öka arbetarnas produktivitet. Det är den klassiska taylorismen som gör comeback - nu datorstyrd. Att scanna priset på en vara ska till exempel kunna minskas med 1,52 sekunder, berättar Wall Street Journal i artikeln Stores Count Seconds to Trim Labor Costs (13 nov 2008).

Resultaten sägs vara ökad produktivitet; men till priset av vad? Kassörerna skaffar sig strategier för att hantera pressen. Småprat med kunderna är till exempel en sak som många känner att de inte har tid för längre. "Other cashiers say they avoid eye contact with shoppers and generally hurry along older or infirm customers who might take longer to unload carts and count money."

En butikschef säger att "Before the scoring system, 'nobody knew who was good,' says Mr. Smith. Afterwards, managers knew 'this person isn't as strong as that person. It becomes really obvious, and you're able to put a number to that.' Det får mig att undra: vad har en sådan chef för kontakt med sina medarbetare, om han inte haft någon aning om vem som gör ett bra jobb?

Fascinerande är också hur de anställda snabbt hittar de möjliga sätten att lura systemet:

"Ms. Barry, the DeWitt cashier, who says her weekly score usually hits or exceeds the baseline, admits to using a few tricks to improve her times. She makes heavy use of the register's "suspend button," which stops the clock. The system detects when remote scanning guns are used, automatically allowing slightly more time to scan big items that stay in the cart. Ms. Barry sometimes uses the remote scanner for nonbulky merchandise."

/ Jonas Söderström

Lämna en kommentar

3 kommentarer

  • Nils-Erik Gustafsson

    För åtskilliga år sedan mätte man i USA på likartat sätt antalet tangenttryckningar per tidsenhet för att ranka kontorsarbetare vid datorer. Ganska snart lärde sig de drabbade att man kunde trycka en massa mellanslag medan man drack kaffe...

  • Johan Berndtsson

    Ha ha! Brilliant Nils-Erik!

  • Peter H

    Att mäta / belöna en specifik sak slår alltid fel. Det är sen gammalt. På McDonalds har man mätt såna här saker längre länge även i sverige, men aldrig använt per person-info - om man inte har starka misstankar på olagligheter. På McD har man också haft 'servicetävlingar' mellan restauranger där man baserat resultat bl.a. på snitt-tider från kassorna. Detta ledde förstås till att man på en del ställen fuskade med vilken ordning man gjorde saker osv. Men är inte det här lite 'toyota' i affären? .. När jag handlar i matbutiken, är problemet oftast att kön begränsas av att dom som redan betalt sina varor inte hinner packa ner grejorna innan nästa kommer.