Passa på att göra något roligt och utvecklande i höst!

Katarina Walter

Fisk_text Vi på inUse älskar att dela med oss av erfarenheter och kunskap! Vi har därför valt att göra öppna kurser av några av våra mest omtyckta tjänster.

Effektkartläggning – grundkurs

Att prioritera och välja är svårt, men det görs flera gånger varje dag i ett IT-projekt. Varför är just detta en bra funktion? Vad ska vi börja med? Vi har inte råd med allt – vad ska vi välja bort? Vilka är våra prioriterade målgrupper? Hur vet vi att vi har lyckats – att produkten skapat förväntad nytta?

Du får lära dig:

  • Att värdera färdiga effektkartor
  • Grundkunskaper i att arbeta med att ta fram effektkartor
  • Vad ett effektfokuserat arbetssätt är och vad du kan göra för att implementera det i den egna organisationen.

Kursen hålls av Ingrid Domingues och pågår i 1 1/2 dag och innehåller många exempel och bygger på grupparbeten med stöd från coacher.

Nästa tillfälle:

  • Malmö 5-6 november
  • Stockholm 10-11 december

Pris: 11 500 SEK exklusive moms.

Program och anmälan 

Hoppas vi ses!

/Katarina Walter

Lämna en kommentar