Plansch gör riktlinjerna mer levande på DB Schenker

inUse Experience

Hur gör du nya riktlinjer levande i organisationen? inUse levererade både en plansch, färdiga grafikmallar och till och med css-filer i ett uppdrag till DB Schenker.

– Vår bild är att en leverans som denna, innehållande allt från de grundläggande riktlinjerna, till planschen och den grafik som ska visas på skärmen, och slutligen den kod som behövs för presentera det grafiska gränssnittet, är mycket mer värdefull än det som annars ofta produceras – ett dokument, som förvisso är oklanderligt till sitt innehåll, men svårt att tillämpa, och lätt att glömma bort, berättar Patrik Vikner, som jobbat med projektet tillsammans med Lisa Holmberg och Henrik Östlund.

DB Schenker har en stor mängd olika e-tjänster för sina kunder. Allt ifrån enkla tjänster för att spåra paket till mer komplexa beställningstjänster. Eftersom e-tjänsterna har utvecklats i olika omgångar och av olika delar inom bolaget har de inte en helt enhetlig design, vare sig i beteende eller utseende.

– Det vi gjorde var att ta fram riktlinjer för deras e-tjänster, och då inte bara som ett dokument som beskriver hur de ska se ut och fungera, utan också i form av en komponentplansch, som grafik-filer och som kod.

Syftet med dokumentet är dels att ge en tydlig beskrivning av hur tjänsterna skall se ut och fungera, men också att kortfattat beskriva varför det bör vara just så. Detta är extra viktigt i en distribuerad organisation där det är viktigt att ge bra stöd när nya initiativ för e-tjänster dyker upp med jämna mellanrum.

Komponentplanschen gör riktlinjerna mer påtagliga, och om man gör den så snygg och användbar så att utvecklarna väljer att sätta upp den på väggen så är mycket vunnet. Ett dokument med riktlinjer riskerar att försvinna ner i byrålådan, eller in i någon mapp på hårddisken för att aldrig mera öppnas.

– Att vi levererar färdiga grafiska objekt innebär att man direkt har tillgång till den basgrafik som behövs när man skall skapa en ny e-tjänst. Skulle man sedan behöva skapa fler komponenter kan man utgå från originalfilen och enkelt göra de anpassningar som krävs.

– Koden som vi levererade var dels i form av css:er som DB Schenker kan utgå ifrån när de tar fram de nya tjänsterna, och dels i form av javascript som de kan kopiera för att implementera några av de mer komplexa gränssnittskomponenterna.

– Vi kommer nu att börja använda riktlinjerna för de nya e-tjänster som skall tas fram, och de som redan finns kommer successivt att uppgraderas, säger Ulf Andersson på e-Services/Stab IT på DB Schenkers huvudkontor, och som beställt riktlinjerna.

DB Schenker i Sverige erbjuder allt från landtransporter med bil och tåg, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. DB Schenker har 40 000 kunder i Sverige varav det stora flertalet använder mySCHENKER.

Lämna en kommentar