Problemen med att bryta mot guidelines

inUse Experience

Alla mobila plattformar har skrivna regler för hur man bör utveckla bland annat gränsnitt, så kallade guidelines.

Jon Karlsson, interaktionsdesigner på inUse, diskuterar kring varför det är problematiskt att bryta mot dessa guidelines i utvecklingsarbetet. Du riskerar att göra det svårare för användarna. Samtidigt kan lyckade innovationer bli en del av kommande guidelines.

inUse arrangerar frukostseminarium på detta tema den 21 maj i Malmö och den 27 maj i Göteborg. Mer information och anmälan hittar du på sidan med information om våra frukostseminarier.

– Om man bryter mot guidelines och försöker göra annorlunda saker blir trösklarna högre för en användare att komma in och använda din applikation på ett snabbt sätt. ”I en annan liknande applikation fungerade på ett visst sätt och nu fungerar det på ett annorlunda sätt.”.

– I en nyligen publicerad studie av Nielsen Norman Group där de gjort användningstester med riktiga användare såg de problem med vissa av de här interaktionsprinciperna som inte är fastsatta konventioner just nu. Till exempel att man ska svepa uppåt med två fingrar för att få fram en kontextuell meny, vilket förklarades tidigt i Popular Science+, men när användarna var inne i applikationen hade de glömt hur det fungerade. Men återigen, man ska inte sluta vara innovativ för då blir det bara tråkigt.

Mag+ live with Popular Science+ from Bonnier on Vimeo.

En annan aspekt som Jon Karlsson och Thomas Lindén nämner i sitt frukostseminarium är att innovativa förändringar både kan bli en del av framtida versioner av plattformens guidelines men också något som användarna lär sig, och förväntar sig, av andra appar. Ett exempel på det sistnämnda är Iphone-appen Tweetie 2, numera Twitter 3, där de införde ett nytt sätt att uppdatera listan vilket snabbt spred sig till andra appar eftersom användarna lärde sig att älska funktionen.

Lämna en kommentar