Pust-Siebel byggs om. Kan polischefen pusta ut?

Johan Berndtsson

I torsdagens nummer av Computer Sweden återfinns en stor artikel som beskriver att polisens hårt kritiserade system Pust-Siebel nu skall byggas om så att det skall bli lättare att använda. Så - frågan är nu - kan biträdande chef Lena Tysk pusta ut nu? Kommer detta att lösa problemen?

Målet med Pust är, så vitt jag förstått, att ge polisen mer operativ tid i fält. Mer tid för att göra det riktiga jobbet helt enkelt, och administrationen runt om skall ta så lite tid som möjligt. För att lyckas med detta mål måste systemet bli oerhört enkelt och smidigt att arbeta med.

"Kritiserat IT-system byggs om" - Computer Sweden 2013-08-29

"Kritiserat IT-system byggs om" - Computer Sweden 2013-08-29

Den åtgärd som beskrivs i artikeln är att man skall ta fram ett nytt användargränssnitt. Som exempel nämns att man i det nya gränssnittet bara skall behöva se sådant som har betydelse för det brott som skall rapporteras. Det är förstås bra, men jag hoppas verkligen att detta inte är det enda man tänker på. Att man som användare inte skall behöva se allt överallt, utan bara det som är relevant i varje givet ögonblick, är liksom grundkurs 1A...

Enligt Computer Sweden har man hittills spenderat 126 miljoner kronor på systemet. Huruvida det inkluderar de 100 miljoner kronor som lades på första versionen av Pust framgår inte. Innan årets slut kommer man att ha lagt ytterligare 50 miljoner, men det finns enligt Computer Sweden ingen prognos som visar hur mycket systemet kommer att kosta när det är klart.

Tweet från Yttre Befäl i Södermalm

Tweet från Yttre Befäl i Södermalm

Kritiken har varit hård när det gäller hur krångligt Pust-Siebel är att arbeta med. När man ser namnen på de företag som involverats i arbete och granskningar hittills känns listan föga förtroendeingivande. Oracle Siebel, IBM, Ernst & Young och Accenture. Inget av dessa bolag är på något sätt kända för sin kompetens inom användbarhetsområdet.

Det skulle vara intressant att se en redovisning över vilken process projektet kommer att använda från och med nu för att säkerställa att Pust-Siebel verkligen kommer att bli ett effektivt stöd för poliserna i deras arbete, och vilken kompetens inom användbarhetsområdet som de inblandade faktiskt har.

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • Per Lundholm

    RPS jobbade med en version som involverade användarna väldigt mycket. Beskrivs i boken "Lean from the trenches" men så klev det in en ny chef och stoppade det arbetet till förmån för Siebels CRM. Så här gick det.

  • Anne Nyberg

    Kanske dags att fråga Poliserna vad de behöver istället för att basera systemet på vad som blir enklast för de som sköter ekonomin? Det blir ju vanligare och vanligare idag att man gör system för att andra ska slippa jobba medans de som använder systemet får göra deras jobb istället.