PUST, stånk och stön - Fyra timmar för att rapportera snatteri i polisens nya system

Johan Berndtsson

Så har det hänt igen - "Fyra timmar vid datorn för att rapportera ett snatteri eller ett ringa narkotikabrott." - "I grunden ett komplicerat och krångligt system." - PUST, Polisens nya datorsystem, orsakar viss frustration. 

Det är inte så svårt att göra bra system. Vi tar det igen:

 1. Definiera vilka verksamhetseffekter du vill få ut av investeringen, använd t.ex. effektkartläggning, så att du sedan kan styra mot dessa.
 2. Ta reda på hur användarna arbetar och vad som är viktigt för dem, så att du får det underlag som krävs för att du skall kunna skapa ett system som verkligen stöttar dem i deras arbete.
 3. Prototypa fram en lösning med skisser som beskriver användargränssnittet på papper, eller med enkla interaktiva prototyper, som kan testas direkt med hjälp av riktiga användare.
 4. Dokumentera de bärande mönstren i lösningen, så att det finns ett ramverk som underlättar såväl utveckling av systemet, som inlärning och användning för de som skall jobba med det.
 5. Utveckla systemet genom att utgå från agila principer, där detaljerad design tas fram löpande, utvecklas och testas i korta cykler.
 6. Validera att allt funkar som det var tänkt genom användningstester innan release.
 7. Jobba sedan med kontinuerliga förbättringar.
Så. Klart. Lunch någon?

Lämna en kommentar

3 kommentarer

 • 300 miljoner skäl att jobba smartare när du tar fr

  [...] Jag skrev en kort notis om detta när SVT berättade om problemen för någon vecka sedan. De råd jag gav i förra artikeln gäller så klart fortfarande, men nu när TV4 också har uppmärksammat nyheten vill jag komplettera med min bild av varför det ofta går åt skogen när man skall ta fram just ärendehanteringssystem. [...]

 • Ett PS till inslaget i SVT Aktuellt : Jävla skitsy

  [...] polisens Pust-system och hur man skapar bra system har Johan Berndtsson på inUse skrivit [...]

 • ”Barnsjukdomar”? Nix. Snarare grav van

  […] och effektiva metoder för att förhindra dem och minimera skadeverkningarna (läs t ex här eller här) – som man helt enkelt struntat […]