QuickTime? Snarare InaccurateTime ...

Johan Berndtsson

Skulle idag ladda ner den senaste versionen av iTunes för att installera på min PC. Den enda anledningen till att jag använder iTunes är för att föra över musik till min iPod eller för att mixtra med iPhonen. Kalla mig en bakåtsträvare, gamling, ja ... vad du vill ... men jag tycker att Winamp är den bästa musikspelaren för mina behov.

Hur som haver ... när jag ändå installerade iTunes passade jag på att även uppdatera till den senaste versionen av QuickTime.

Installationen gick igång och visade efter en halv minut följande bild:

Qt1

"Va bra!" tänkte jag. Det verkar gå ganska fort och snart är det klart, eftersom den gröna förloppsindikatorn (progress bar) snart var i mål. Men tji fick jag! Det tog nog 20 minuter innan installationen var klar och då hade förloppsindikatorn fyllts och börjat om ett antal tillfälle.

Att använda en förloppsindikator är bra eftersom den visar på att någonting håller på att hända, den visualiserar detta genom att sakta med säkert fyllas (i det här fallet av gröna pluppar), tills den är helt full och således klar. Om den startar om på nytt så finns det inget sätt för användaren att veta när installationen (eller vad det nu är) kommer att vara klar.

Vill man prompt visa olika installationsflöden för olika applikationer - i det här fallet iTunes och QuickTime - så kan man istället indikera vilken av dem som är pågående på detta viset:

Qt1_3

... och självklart skall förloppsindikatorn bara fyllas två gånger ...

/Jon Karlsson

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • Ilias Bennani

    Itunes + iPod? Ja, det kan vara det samma som att vara bakåtsträvare. ler Stoppa in RockBox i din iPod istället så slipper du använda Itunes. Dessutom gör RockBox din Ipod till en mycket trevligare och smidigare MP3-spelare. www.rockbox.org

  • Jonas

    Fast är det inte så att alla förloppsindikatorer egentligen är chimärer, eftersom programmet inte kan veta hur lång tid det tar att exekvera sig självt utan att verkligen göra det? Och därför inte heller (egentligen) vet hur lång tid som är kvar i varje givet ögonblick? (Eller har jag fått Turing om bakfoten här?)