Regeringen: "Nyttan och effekten av en tjänst uppstår i hög grad när den används"

Johan Berndtsson

Handlingsplan Regeringen har formulerat både bra och dåliga skrivelser sedan de kom till makten.

En av de bättre hittar man på sidan 16 i Handlingsplan för eFörvaltning: Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning (pdf, 0,4 MB).

"Nyttan och effekten av en tjänst uppstår i hög grad när den används. En hög grad av användarorientering innebär därför ofta en hög grad av effektivitet, dvs. måluppfyllelse."

Hmmm.... var har jag hört detta förut?

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar