Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Zayera Khan

1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden om trafikstörningar är svåra att hitta och att de inte får tillräcklig information. Genom att fråga resenärerna och utforma informationen utifrån deras behov kan man förenkla vardagen för många.


Över 100 personer deltog företaget inUse webbundersökning om resvanor och trafikupplevelser i samband med Världsanvändbarhetdagen den 13 november 2008, www.wud.se. Utöver att svara på frågor om sin vardag har resenärerna lämnat konkreta förslag på hur kollektivtrafiken kan förbättras.
Resultaten visar att det finns en stor önskan från resenärerna att bli informerad i tid med relevant information och alternativa transportmedel vid förseningar och störningar. Resenärerna vill gärna använda webben och mobilen (sms) som kommunikationskanal men svårigheten är att utforma webbplatsen och göra information så lättillgänglig som möjligt. Ett av problemen verkar vara att det är svår att hitta relevant information på trafikbolagens webbplatser (SL, Västtrafik, m.fl.) speciellt gällande trafikstörningar. Tyvärr verkar som att detta problem existerar även på stationer och trafikplatser.


Resenärer vill gärna åka med kollektivtrafiken men huvudorsaken till varför vissa inte gör detta idag är främst tillgängligheten samt att tidtabellen inte passar resenärens behov, följt av bekvämligheten. En stor del av resenärerna visar intresse för att använda webben och mobilen (sms) men ca 30 % har inte köpt biljetter online, respektive 20 % har inte använt biljettkiosker/automater för att hämta ut eller köpa biljetter.
Resultaten kommer att diskuteras med de transportbolag som SJ, SL, Västtrafik, och Skånetrafiken, för att framhäva användbarhetsaspekter och bidra till förbättringar av hur information och trafikstörningar bättre kan kommuniceras till resenärerna.


Vi på inUse vill genom denna undersökning visa att det är relevant att förbättra användbarheten av transportmedel och särskilt kollektivtrafiken genom olika åtgärder som förenkla webbplatsen, informationsskyltar, osv. Vi hoppas att fler trafikbolag vill arbeta tillsammans med tjänstedesigners och användbarhetsexperter för att undersöka resenärernas behov samt att utforma sina digitala kanaler utifrån resenärernas behov och önskningar.

Download resultaten_wud_final2.pdf

Download diagrammen.pdf

http://www.wud.se/press/

Lämna en kommentar

4 kommentarer

 • Peter H

  Om jag minns rätt fanns inte spårvagn med bland trafikslagen man kunde välja på. Ung där slutade jag fylla i enkäten.

 • Inger E

  Varför skulle Skånetrafiken vilja förbättra användbarheten? De vill ju inte ha fler resenärer:

 • S

  Den statisktiska felmarginalen torde vara ganska stor med endast 100 personer som svarat... inte mycket att dra växlar på.

 • Jon

  E: Bara för att man inte vill ha fler resenärer behöver det väl inte betyda att man inte vill förbättra användbarheten för de existerande? I ett projekt jag jobbar med nu, där vi gör om en stor publik webbsida, är syftet att "förbättra sidan för befintliga användare". Det finns alltså inget projektmål som säger att vi skall nå några nya användare alls.