— 1 min read

Ryggsäckspost når mottagaren i 25% av fallen

Read 152 times

RyggsckJag hade möte med skolchefen på en av landets kommuner för ett par veckor sedan. Han berättade att "ryggsäckspost" når fram till mottagaren i 25% av fallen.

Innebär det att ryggsäckspost är sämre än e-post, men bättre än nyheter på ett intranät?

I så fall kanske det är dags att börja skicka hem lappar med de anställda istället för att skriva nyheter på intranätet...

/Johan Berndtsson