Så bygger du en framgångsrik webbplats

inUse Experience

När besökarna upplever de får den nytta de vill av webbplatsen och när verksamheten bakom får tillbaka på det de har investerat, då är en webbplats framgångsrik. Så enkelt kan det formuleras. inUse Anders Björk ger dessutom råd om hur du når dit.

Förra veckan höll Anders Björk flera uppskattade frukostseminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö om hur man ska tänka när man bygger en ny eller bygger om sin webbplats. Vi passade på att ställa några frågor om bland annat vad en framgångsrik webbplats är, hur man väljer mellan olika alternativ och vad man mäter efter lanseringen.

Vad är en framgångsrik lansering?

– Vi ser framför allt två aspekter. Det ena är att användaren, som besöker webbplatsen, investerar ju någon slags arbetsinsats i att använda webbplatsen och vill ha tillbaka en nytta som åtminstone är lika stor eller större. Sedan investerar ju verksamheten bakom webbplatsen pengar och de vill ha ut en effekt – ökad försäljning, ökad känsla av service hos kunderna eller starkare varumärke. 

– Så när de två är i harmoni – när besökarna upplever de får den nytta de vill av webbplatsen och när verksamheten bakom får tillbaka på det de har investerat, då tycker jag man kan säga att en webbplats är framgångsrik.

Hur väljer jag mellan två olika alternativ?

– Syftet styr både design och innehåll. Så man måste ha väldigt klart för sig vad syftet med webbplatsen egentligen är. Är det till exempel att få besökarna att åka till närmaste möbelvaruhus, är det att bygga  varumärket för att knyta kunderna närmare sig eller är det att få besökarna att köpa möbler direkt på sajten? Det måste vara det som avgör när man väljer mellan två, tre olika förslag.

Är en webbplats alltid den bästa lösningen?

– Det är en nyttig fråga att ställa sig – om man kan uppnå den här effekten genom att göra något annat. Det kan vara att man ska satsa pengarna på en tv-reklamkampanj i stället, men det kan också vara att man ska befinna sig på någon annans plattform. Som i sociala medier – på Facebook, Twitter eller vad det nu kan vara. Där man kanske har större chans att faktiskt nå besökarna och skapa en attitydförändring om det är det man vill uppnå.

När ska man välja teknisk plattform?

– Många gånger så vill man välja det så tidigt som möjligt så man har någonting att hålla sig i när man börjar skissa på en idé — ”Vi ska gör det här på Wordpress” och sedan utgår man från det. Men jag tycker det är fel väg att gå. Jag tycker i stället att man ska utveckla idén så långt så att man vet vad det är man ska göra, vilken typ av funktionalitet som är viktig, hur vi måste presentera information och ha den kunskapen innan man väljer ett teknikspår.

Måste jag bygga all funktionalitet själv?

– Det finns i dag väldigt många bra och nischade tjänster. Till exempel Polldaddy för att göra små och enkla enkäter. Och jag tycker det är värt att fundera på om man verkligen ska utveckla en viss funktion själv eller om man ska använda någon av de här tjänsterna – Facebook för inloggning, Youtube för video. 

– Fördelarna med att outsourca en funktion är dels att man får väldigt bra funktionalitet som hela tiden utvecklas, och sedan fungerar det ofta som besökarna förväntar sig, om man tar Google Maps är det nästan så man förväntar sig att kartor ska fungera på webben. 

– Och potentiellt sett kan man nå nya besökare genom att till exempel ha sitt bildmaterial på Flickr eller sitt videomaterial på Youtube.

Hur kan designern underlätta utvecklarnas  arbete?

– Designern är den som för det mesta sitter på mest kunskap om målgrupperna. Jag tycker att en designer ska jobba med att detaljera designen till den grad att en utvecklade i stort sett kan ta det och bygga det. Sedan ska det naturligtvis alltid vara en dialog mellan en interaktionsdesigner eller en grafisk designer och utvecklarna för att hitta lösningar som kanske är ännu bättre eller mer kostnadseffektiva.

Vad ska jag mäta efter lanseringen?

– Det man i första hand ska mäta i förvaltning är de mätpunkter man har satt upp när man formulerade idén. Där man sa, ”Om vi lyckas med de här fem sakerna då kan vi säga att vi hare en framgångsrik webbplats”.

– Sedan behöver man ofta mäta andra saker runt omkring för att kunna analysera och förstå varför det är på ett visst sätt. Där finns det  många olika metoder – enkäter, användningstest, logganalys, a/b-tester och så vidare – för att informera sig.

Lämna en kommentar