Så utvecklade SoftOne nya versionen av SoftOne XE

inUse Experience

– För att vara konkurrenskraftig på marknaden i dag så måste man ha en lättanvänd produkt som också ser bra ut. Vi bestämde oss att ta in inUse för att hjälpa oss med det här, säger Henrik Dyberg, utvecklingschef på SoftOne.

Henrik Dyberg berättar hur de utvecklade den nya versionen av SoftOne XE där inUse jobbade med att förbättra systemets interaktionsdesign.

Vilka är SoftOne?

– SoftOne är en leverantör av affärssystem som även gör HR-system.

Vad är SoftOne XE?

– SoftOne har funnits i 25 år och fram till för ungefär tre år sedan har programvaran i huvudsak varit klient-server-baserad men för tre år sedan började vi utvecklingen av vårt nästa generations-affärssystem, som vi kom att kalla SoftOne XE. SoftOne XE är helt internetbaserat och byggt på .NET-plattformen från Microsoft.

Vad var målet med den senaste uppdateringen?

– Det var för drygt en månad sedan som vi gjorde en stor uppdatering. Det som vi kallar Nya SoftOne XE. Målsättningen med uppdateringen var att lansera en helt ny design för att göra det lättare för våra kunder att använda produkten.

inUse hjälpte er med interaktionsdesignen. Hur fungerade det?

– När vi började med XE var det utvecklarna som gjorde designen av programmet. Men för att vara konkurrenskraftig på marknaden i dag så måste man ha en lättanvänd produkt som också ser bra ut. När vi hade rannsakat oss själva kom vi fram till att man inte kan vara bäst på allt. Därför bestämde vi oss för att ta in inUse för att hjälpa oss med det här. Det är det arbetet som inUse har gjort tillsammans med oss som är grunden för den nya versionen.

Vad säger kunderna som nya SoftOne XE?

– Överlag har det varit väldigt positiv feedback. De allra flesta hade inga problem att använda den nya designen utan hjälp. De upplevde att det var enklare än tidigare.

Vad är lärdomen av den nya arbetsprocessen?

– Man ska kanske inte göra allting själv, utan man ska fokusera på det man är bäst på. Det fungerade bra att samarbeta med inUse. Vi fick en färdig rapport som vi kunde implementera i vår produkt och det gjorde att själva designarbetet gick snabbt och smidigt.

Hur ser processen ut när ni utvecklar nya versioner?

– Den stora skillnaden när man jämför klient-server med webb är att när man gör en uppdatering på webben får alla kunderna det samtidigt. Därför måste man ha en bättre kvalitetsprocess för webben. Vi jobbar med scrum, den agila metoden som många använder i dag, och vi har sprintar som löper ungefär tre till fyra veckor. Tanken är att efter en sprint ska produkten vara så bra kvalitetsmässigt att det ska gå att släppa den till kunden.

Vad är er erfarenhet av att jobba med Silverlight?

– Det är först med Silverlight och motsvarande komponenter från andra som det har blivit möjligt att ha affärssystem på webben. Vi använder Silverlight hela tiden i XE.

Hur fungerar Silverlight i era mobila lösningar?

– Microsoft har sagt att Silverlight kommer vara med från början i deras mobila version av Windows 7. Men för vår del är det även intressant med Android och iPhone.

Läs mer:

SoftOne

SoftOne XE

.NET

Scrum

Silverlight

Windows 7

Lämna en kommentar