Så utvecklades strategispelet Navigatic för Ipad

inUse Experience

Går det att utveckla ett Ipad-spel agilt utan designspecifikation? Ja, säger Elin Josefsson och Simon Holm som utvecklat Navigatic på inUse Göteborgskontor. Navigatic är ett strategispel för 2–4 spelare som spelas runt en och samma Ipad. Under spelet kontrollerar spelarna varsin flotta av skepp, flygplan och torn. Målet med spelet är oftast att förstöra motståndarnas styrkor. Navigatic

Navigatic utvecklades agilt

– Vi jobbade agilt under utvecklingsfasen, i sju sprintar om två veckor. I slutet av varje sprint genomfördes ett test av spelet, berättar Elin Josefsson. – Detta betyder att all design utvecklades under projektets gång och att det inte fanns någon färdig designspecifikation i början av projektet som sedan kunde implementeras för att få ett färdigt spel. All design implementerades i kod och grafik samma sprint som den var påtänkt. Både Elin Josefsson och Simon Holm, är nyutexaminerade efter att ha läst datavetenskap på Göteborgs universitet. – Den agila metod vi använde var både positiv och negativ. Eftersom alla delar av spelet utvecklades samtidigt hade vi nästan hela tiden ett fungerande spel. Däremot innebar det också att vi fick kasta bort en del arbete, vilket betyder att tid lades ner i onödan på vissa saker. – Under projektet spenderade vi först tre veckor med att generera idéer. – När vi hade fått fram ett antal koncept gallrade vi bland dem för att få fram ett roligt spel som vi kunde hinna skapa inom tidsramen för projektet. I slutet hade vi tre koncept som gjordes som digitala prototyper för iPaden och testades av vänner. Utifrån dessa tester valdes det koncept som under projektet skulle komma att utvecklas till Navigatic.

Så fungerar Navigatic

Navigatic är baserat på rundor, där varje runda består av en actionfas och en orderfas. Under actionfasen visas vad föregånde rundas order hade för konsekvenser. Under orderfasen ger spelarna order till enheterna, en enhet i taget. Spelet har just nu 15 banor, fem för varje möjligt antal spelare, men det är möjligt för spelarna att skapa egna banor. Det görs genom att, i en textfil, beskriva hur en bana ska se ut: hur terrängen ska vara uppbyggd, hur många spelare banan gäller för, vilka enheter varje spelare ska ha och var de ska starta. Det går dessutom att ange målet med banan. Det finns andra mål än att förstöra motståndaren, bland annat målområden som spelarna kan ta över. Simon Holm jämför Navigatic med flash-spelet Steam Birds, även om det bara innehåller flygplan och inte har stöd för flera spelare. Spelet som i sin tur antagligen inspirerat det är Sean O’Connors Critical Mass från 1995 där striderna utspelar sig i rymden. Ett nyligen släppt spel i samma anda är Frozen Synapse. Navigatic finns i Itunes App Store och kostar 15 kronor.

Lämna en kommentar