Sammanfattning av första dagen på FBTB'09

Johan Berndtsson

Jeroen van Geel har summerat den första dagen på From business to buttons på Johnny Holland Magazine. 


Thanks Jeroen!

Lämna en kommentar