Skip to main content

  — 2 min read

Sensorer hjälper oss leva smartare

Read 246 times

Den tekniska utvecklingen gör att vi kan placera ut små billiga sensorer som hämtar in och distribuerar stora mängder data. Rätt använd data gör oss mer medvetna om vad som händer i världen. Den 19 oktober pratar Emil Björklund, webbutvecklare på inUse, om den här utvecklingen på STC Expo i Sundsvall.

Emil BjörklundVad ska du prata om på STC Expo?

– Jag ska prata under ämnet "sensorer, design och tjänsteutveckling i synergi för miljön". Det handlar om hur vi kan dra nytta av billig, liten och formbar teknik (både fysisk och digital) för att bygga smarta tjänster. Gör vi det rätt så förbättrar vi inte bara våra egna liv, vi kan också göra planeten en tjänst.

Hur kan sensorer hjälpa oss att skapa en bättre miljö?

– Ett av perspektiven är input av data: det är inget nytt att vi kan få in information i datorer och göra saker med den. Det som är nytt är att det är relativt billigt och enkelt att automatisera insamlingen av data om vad som händer omkring oss och att vi har ett globalt nätverk för att koppla ihop och dela med oss av den. Ju mer vi vet om världen, desto enklare att bygga tjänster som hjälper oss ändra beteende och leva smartare.

skiss gadget

Kan du berätta mer om Lodestar som inUse utvecklat? Vad är det för något?

– Lodestar är ett experiment i form av ett litet ”digitalt ekosystem” för att hålla koll på sin elförbrukning. Produkten består av dels fysiska komponenter (mätare, trådlös mottagare och display), dels en webbtjänst. Mätaren ansluts till din vanliga elmätare och skickar samma data som ditt elbolag får, som sparas på ditt konto på webbtjänsten. Displayenheten visar, beroende på hur man ställer den, olika typer av statistik kring din elförbrukning. På webbtjänsten kan man sen få detaljerade siffror och jämförelsetal.

Web - rekord

Vilka problem är Lodestar tänkt att lösa?

– Främst är tanken att man ska bli medveten om sin elförbrukning, att göra den synlig. Vi har sett flera forskningsrapporter kring detta: om man uppmärksammas på vad det är som drar mest el så sänker man per automatik sin förbrukning. Sett inifrån är det ett sätt för oss på inUse att bygga nåt som vi kan lära oss av: ett möte mellan den fysiska och den digitala världen. Sen kan man se det som ett sätt att ge användaren tillbaka ägandeskapet över sin data - elbolagen är dåliga på det. Än så länge är vi på experimentstadiet, men tanken finns att man ska kunna ladda ner sin data i ett tillgängligt och öppet format via tjänsten.

Finns det något speciellt aktuellt projekt du inspireras extra mycket av just nu?

– Kanske inte ett specifikt projekt, men jag blev väldigt inspirerad av sessionen ”Everything the network touches” av Tom Coates på konferensen dConstruct. Han pratade i sin tur om vad som inspirerar honom: hur nätets möjligheter till att koppla ihop saker, samarbeta och kommunicera med varandra gör det till en sant transformativ infrastruktur (som han kallade det). Ett av exemplen, bland många, var hur en biltjänst i San Fransisco utnyttjar sensorer i parkeringsplatser för att hjälpa till att lösa trafiksituationen. Sen hade han troligtvis det snyggaste bildspelet (pdf) jag någonsin sett också, vilket gjorde det hela sant inspirerande.