— 1 min read

Ser till helhet – för hållbarhet

Read 510 times

Customer Journey Mapping är en väldigt uppskattad kurs som inUse ger. Nu kommer det kurstillfällen med den nya medarbetaren Pontus Wärnestål. Som vidgar kartläggningsbegreppet, och gör det ännu vassare.

– Vi ser inte bara till slutanvändaren, utan – för att det ska bli långvarigt och hållbart – även hela organisationen, säger han.

Anmälan till Customer Journey Mapping!

Det handlar i stort om att ge klarhet och få grepp om komplexa tjänster. I en Customer Journey Mapping vill man synliggöra kundens upplevelse från start till mål. 

– Kursen ger verktyg för att man själv ska kunna göra det. Vilken forskning man behöver, hur man hittar nya idéer. Kreativa hjälpmedel och kommunikativa hjälpmedel, säger Pontus Wärnestål.

inUse har mångårig erfarenhet av både små och stora organisationer, från privat till offentlig sektor.

– Vi använder oss av den erfarenhetsbanken med konkreta case. Vi kör en användningscentrerad modell.

Pontus Wärnestål har djupa kunskaper inom området, praktiskt och även från akademin. Och hans unika kompetens ger ytterligare kraft i Customer Journey Mapping-kursen. Hans forskning gav en ny syn.

– Vi tittade mycket på, inte bara individer, utan hur organisationer påverkas. För att det ska bli långvarigt och hållbart.

Verksamheten som sådan kan kompletteras

I ett nedslag inom vården syntes det tydligt.

– Vid en genomlysning över hur barn som överlevt cancer ska återgå till vardagen visade patientresan vi tog fram att – hälsofrämjande effekter kan nås om man designar övergången till vardagen väl. Vi fick indikationer på att verksamheten som sådan också skulle kunna kompletteras, exempelvis med digitalt kamratstöd.

Vem vill du ha som kursdeltagare?

– Jag ser gärna, förutom UX-designers och tjänstedesigners, alla i en organisation. Vill få till en blandad grupp, för då syns det ännu tydligare hur hela kedjan är betydelsefull. Ledare, kundtjänstmedarbetare, alla kan vara betjänta av kursen. Man behöver ingen tidigare designerfarenhet.

Hur minns folk dig som kursledare?

– Jag uppfattas som engagerad och aktiv och som någon som uppmuntrar till att man lär sig genom praktiska handgrepp. Snabbt intro och sen jobbar man och reflekterar.


Vill man läsa mer om Pontus Wärneståls forskning – läs artikeln som fick Honorable Mention SIGCHI Award på CHI 2014!

Anmälan till Customer Journey Mapping!