Blogg


Sida 1/427

De tar över när chefsrollen dubblas

Ola Nilsson

De var tunga värvningar när de kom och axlade chefsjobbet för inUse Stockholm respektive Business Director-posten. Nu när en av inUse-grundarna, Johan Berndtsson, slutar, tar de över som chefer tillsammans för hela verksamheten. Jonas Ehrling och David Dinka. – inUse ska ...

Äldre inlägg