Blogginlägg av Johanna Braaf


Sida 1/1

Designer, tänk på kontrasten!

Johanna Braaf

Små justeringar kan göra stora skillnader – inte minst vad gäller tillgänglighet. Johanna Braaf och Alexander Skogberg på inUse berättar här om ett projekt där man med enkla korrigeringar kom upp på godkänd nivå och därmed ökade tillgängligheten för en webbplats ...