Blogginlägg av Ola Nilsson


Sida 2/25

Swedbank: Designing for trust and sustainability

Ola Nilsson

Swedbank is one of the From Business to Buttons partners 2021. As "the bank of the people," they have tons of exciting design challenges. We talked to them about two areas in their focus. Sustainability and trust.

Sustainability is on ...

Framtidens resande längs Vindelälven 

Ola Nilsson

”Ta fram en hållbar transport- och mobilitetslösning längs Vindelälven” – så löd uppdraget för förstudien som inUse och AFRY fick av Region Västerbotten. Resultatet blev konkret och spännande och det uppmärksammades direkt i medierna, bland annat i Sveriges Radio. – Det var ...

Äldre inlägg

Nyare inlägg