— 1 min read

Skyll inte på utvecklarna när användargränssnittet är dåligt

Read 1877 times

Jag lyssnade på den underbara nya podcasten #Jslive med Jonas Söderström och Richard Gatarski. Härligt snack om digital arbetsmiljö och användbarhetsrelaterade utmaningar i vår vardag!

I en bisats nämnde Richard att orsaken till många dåliga användargränssnitt är att de designats av tekniker. Det är sant så klart - och jag har själv ofta sagt just det. MEN. Nu när jag tänker efter inser jag att det inte är sant. Inte helt och hållet i alla fall. Det inte är utvecklarnas fel. Det är chefernas.

Många chefer har helt enkelt inte förstått att god design kräver specifik kompetens. 

De som har utbildat sig till t.ex. interaktionsdesigners, och sedan uteslutande har jobbat med att designa bra användargränssnitt under flera år är helt enkelt mycket bättre på just detta. Men självklart - när behovet att ta fram ett användargränssnitt uppstår så försöker teamet (självklart) lösa det. Och eftersom de flesta utvecklingsteam fortfarande saknar kompetens inom design och användbarhet tar någon av utvecklarna på sig uppgiften och löser den efter bästa förmåga.

Heder åt utvecklingsteamet för att de gör sitt bästa för att lösa problemet under givna förutsättningar - men det är en skam att så många chefer fortfarande uppenbarligen inte förstår vilken skillnad det gör att ha verkligt duktiga designers i sina team.