Smashing conference i Freiburg

Jakob Rönnemalm

För första gången någonsin samlades en hop webbentusiaster i den underbara medeltidsstaden Freiburg. 350 deltagare samlas för att lyssna på och själva dela med sig av tankar om form, teknik, strategier och arbetssätt.

Från inUse var Gabriella och Karin på plats och såhär sammanfattar de kärnan av vad de fått höra och uppleva där.

Bild fotograferad av littlemad.

Responsive times call for responsive measures

Som John Bowers-citatet i rubriken illustrerar kunde en riktning för webbdesignområdet urskiljas, med tre teman som på olika sätt återkom i föredragen:

 • Responsivt på riktigt
  • responsivt är mer än bara flexibel webbläsarvidd. Riktig responsivitet handlar om lösningar som funkar för mängden av användare och enheter man surfar med och där presentationen är anpassad för situationer och beteenden.
 • Acceptera verkligheten
  • Precis som i webbens barndom är det nödvändigt att bygga en stabil grund som funkar för de flesta
  • Alla inom webbområdet behöver vakna upp från illusionen om lösningar inom fasta förutsättningar och acceptera att vi inte kan känna till alla faktorer som påverkar användningsupplevelsen för en viss användare
 • Nya tider kräver nya arbetssätt
  • Kod och design är på väg åt rätt håll, men även processer, rutiner och affärsmodeller måste ändras för att fungera för utvecklingsprojekt av idag.
The spirit of the web - Jeremy Keith @adactio

Jeremy Keith upplever kontrollbehov som en gemensam vanföreställning hos personer inom webbdesignområdet som vi behöver se igenom för att göra det möjligt att skapa webblösningar som både bevarar webbens grundegenskaper och tar vara på möjligheterna. Några exempel han tog upp var hur webbutveckling begränsat det responsiva beteende som HTML har i grunden och att passiv konsumtion blivit det centrala istället för aktivt deltagande i webbens utveckling. Som designer är hans råd att släppa kontrollen och skapa lösningar som hanterar ovissheten utan att dra ner på kvaliteten.

The future of content management  Rachel Andrew @rachelandrew

Rachel Andrew menade att det är fegt att lägga skulden på de som hanterar den löpande driften när en lösning faller i bitar efter lansering. Det är vi i webbprojekten som skapar förutsättningar för problem genom att ge dåliga verktyg för löpande underhåll och publicering där det är möjligt att förstöra designen. Genom att se redaktörer och underhållsansvariga som en viktig målgrupp och ge dem verktyg som stöttar goda beslut kan design och arkitektur skyddas. Dessutom får redkatörerna fokusera på sitt jobb: att skapa intressant innehåll.

Styleguides are the new Photoshop - Stephen Hay @stephenhay

Stephen Hay inledde med att varna för att deltagarna kunde bli upprörda av hans budskap och beskrev sedan hur illa han tycker att Photoshop stöttar design för system snarare än sidor. Photoshop funkar för att göra en snygg presentation av en desinidé men ger inte ett underlag som går att bygga vidare på och som hanterar dagens flexibla layouter. Därför arbetar Stephen numera med en mix av webbverktyg och plugins (Dexy, Phantom, Casper med flera) för att smidigt kunna uppdatera och testa designen under olika förutsättningar genom hela utvecklingsarbetet.

Better websites, happier clients and improved job satisfaction  - Paul Boag @boagworld

För att få nöjdare kunden bör vi applicera en kundfokuserad design. Ofta är kundbehov och användarbehov överlappande, men när de står i konflikt med varandra säger Paul att kundens behov ska gå först. Ett exempel är en företagssida där kundens behov är att enkelt hitta kontaktuppgifter till en viss representant, medan företaget hellre vill visa på fler alternativ för en bättre affär och relation till till sina kunder.

Han efterfrågar en bättre arbetsprocess med transparent dialog där kunden slipper överraskningar och där vi ser oss som samarbetspartners istället för leverantörer. Vi må vara experter på vårt område men kunden är kunnigare på sin verksamhet och vi bör sträva efter att ta lärdom av varandra. När vi ber om feedback är en  mer precis fråga bättre betydligt än "Vad tycker du?" som gärna ger svar i fråga om tycke och smak.

How to tell your client they're an idiot, to their face, and have them thank you for it - Andy Clarke @malarkey

Det är dags att bryta oss loss från ärvda vattenfallsprocesser från en tryckvärld med helt andra förutsättningar än den digitala och istället applicera en smidig och flexibel process anpassat till den verkliga digitala miljö webben omfattar. Utvecklingen av responsiva tekniker har hittills fokuserat mestadels på design och teknik, men är mycket mer en fråga om att lösa affärsproblem, menar Andy Clark. Vi behöver öppen planering och iterationer av design, testning, skissande och kundavstämningar.

Det arbetssätt som varit vanligt tidigare, och de verktyg designers vant sig vid, har gjort avtryck i de lösningar som tagits fram. Till exempel så är ett vanligt första steg hos en visuell formgivare att i Photoshop att öppna en ny fil med 1024x758 px och 960-grid  som standardstorlek för en webbsida. Dessa begränsningarna som vi själva satt eller accepterat påverkar våra tankar kring lösningen och sätter upp hinder som inte finns.

Tydlig och ärlig kommunikation genom hela projektet  skapar goda relationer och gör det möjligt att hantera feedback av alla sorter på ett sätt som gynnar projekt.

Responsive is as responsive does - Josh Brewer @jbrewer

Det vi gör på webben är att titta på saker och läsa saker, därför är det viktigt att sätta texten i fokus. Vi bör inte ignorera den typografiska kunskap som byggts upp under århundraden av tryck, men bör heller inte imitera ett boken som medium genom ärva detaljer som utvecklats för bokens behov och möjligheter, till exempel en hög sidfot som ger plats att hålla i boken under läsningen.

Josh berättade hur han ägnat sig åt experiment för att hitta en fullständig teori för hur responsiv webbdesign kan hantera typografi. Lösningen blev inte en utmanare till Einsteins relativitetsteori utan ett verktyg för att anpassa teckenstorlek, radhöjd och radlängd till den aktuella upplösningen.

Josh vill att webbvärlden ser verkligheten som den är istället för att fortsätta leva i drömmen om att iPhone är den enda digitala enheten som används.

Better websites, happier clients and improved job satisfaction  - Paul Boag @boagworld

För att få nöjdare kunden bör vi applicera en kundfokuserad design. Ofta är kundbehov och användarbehov överlappande, men när de står i konflikt med varandra säger Paul att kundens behov ska gå först. Ett exempel är en företagssida där kundens behov är att enkelt hitta kontaktuppgifter till en viss representant, medan företaget hellre vill visa på fler alternativ för en bättre affär och relation till till sina kunder.

Han efterfrågar en bättre arbetsprocess med transparent dialog där kunden slipper överraskningar och där vi ser oss som samarbetspartners istället för leverantörer. Vi må vara experter på vårt område men kunden är kunnigare på sin verksamhet och vi bör sträva efter att ta lärdom av varandra. När vi ber om feedback är en  mer precis fråga bättre betydligt än "Vad tycker du?" som gärna ger svar i fråga om tycke och smak.

The real me - Aarron Walter @aarron

Bild fotograferad av littlemad.

Aarron Walter vill engagera webbindustrin att skapa gränssnitt med personlighet och visar exempel på hantverkskunnandet som finns i webbdesign. Ett gränssnitt med en unik röst, som har en historia att berätta, ger en personlig relation till användarna och får dem känslomässigt engagerade. Genom att hjälpa användaren och låta människorna bakom produkten lämna avtryck i designen ökar lojaliteten, som när Dropbox ger den information användaren behöver när de behöver den och banktjänsten simple.comerbjuder live chat på de sidor där det är krångligt att klara sig själv.

Mailchimp har arbetet med att utveckla bolagets personlighet inneburit att ta fram en design persona som beskriver både det man vill vara och inte vill vara för kunden. De har också gjort en karta över varumärkets egenskaper, en källa (www.voiceandtone.com) som illustrerar det tilltal som är lämpligt för det de känslor en sida förväntas väcka och ett visuellt lexikon över färger och typografi

 

To be announced - Christian Heilmann @codepo8

Christian Heilmann läxar upp webbdesignvärlden för att vara alltför fokuserad på det blänkande nya och missa bredden av användare. 2012 borde det inte ta tid innan produkter lanseras världen över och en av anledningarna till att det går så segt idag är att alla är så fokuserade på det senaste nya som fungerar och används av ett fåtal. Han illustrerar poängen med ett citat från Steve Furtion: The reason we struggle with insecurity is because we compare our behind-the-scenes with everyone else's highlight heel".

Bild fotograferad av Christian Heilmann.

Hårdvara och operativsystem är avgörande, och byts ut i ett mycket långsammare tempo än lösningarna vi skapar är gjorda för. Christian säger att webbläsarmotorn är som en bil som fått hjulen låsta med hjullås, som man gör med felparkerade bilar i USA. Hjullåsen som hindrar oss från att trycka gasen i botten är mobila operativsystem.  Christian fortsätter räkna upp problem som HTML5s dåliga struktur och tendensen att ständigt uppfinna nya abstraktionslager för samma saker.

För att lösa läget krävs bättre utvecklingsverktyg, snabba iterationer och sätt att bygga upplevelsen direkt i webbläsaren, så den går att uppleva och testa direkt.

Cred för bilderna i detta inlägg till littlemad samt Christian Heilmann

Lämna en kommentar