— 1 min read

Sociala medier i offentlig sektor

Read 1374 times

Satsa på de lätta vinsterna, Creative Commons är ett system för att använda material utan att behöva be om lov och kommunikation ägs av alla i en organisation. Tre viktiga råd till kommuner och myndigheter uppsnappade på konferensen Sociala medier i offentlig sektor.

Konferensen bjöd på flera intressanta presentationer och diskussioner mellan talarna och deltagarna som i de flesta fall kom från kommuner och myndigheter. Vi passade på att intervjua några av de många kunniga personerna som deltog i konferensen som arrangerades av Ability Partner.

  • Joakim Jardenberg, grundare av Mindpark, pushade bland annat kommuner att satsa på de enkla segrarna i stället för att fastna i stora projekt.
  • Kristina Alexanderson, bland annat skolombud för Creative Commons Sverige, ger tips till kommuner hur de kan använda sig av licenssystemet Creative Commons för att sprida sitt material.
  • Lars Lundqvist, enhetschef för Riksantikvarieämbetets avdelning för Informationsavdelning, trendspanar kring informatörernas roll på myndigheter och platsen för rörlig bild i myndigheters kommunikation.

För dig som inte hinner se alla intervjuerna har vi gjort ett sammandrag på tre minuter som innehåller det viktigaste.

Joakim Jardenberg: ”Undvik de svåra förlusterna - satsa på de lätta vinsterna”

Kristina Alexanderson: ”Rättigheter att använda material utan att be om lov”

Lars Lundqvist: ”Kommunikation ägs av alla i en organisation”