Socialstyrelsens nya webbplats - Därför ser den ut som den gör

Johan Berndtsson

Uppmärksamheten kring Socialstyrelsen nya webbplats har varit stor. Några exempel där webbplatsen har nämnts är Användbart.se, Fredrik Wackå och Webbsverige. I förra veckan fick jag chansen att intervjua Erik Fors-Andrée, projektledare för utvecklingsarbetet för att höra vad han säger.

Hej Erik! Du har varit projektledare för utvecklingen av Socialstyrelsen.se. Det har nu gått en dryg vecka sen den nya webbplatsen lanserades. En klassisk fråga, hur känns det?

Jättekul – det är extremt kul när vi börjar se resultatet, statistiken! Folk klickar på det vi trodde att de skulle göra. Användarna gör det vi trodde.  Det är ju för tidigt att dra några stora slutsatser men redan nu kan vi konstatera att det mesta verkar fungera. Vi har också överlag fått väldigt positiva kommentarer från andra och webbplatsen kommenteras på många bloggar och andra webbplatser.

Den nya webbplatsen ser väldigt annorlunda ut mot den förra? Hur har ni arbetat för att komma fram till det?

Det ligger ett extremt gediget förarbete bakom den nya webbplatsen. Vi genomförde intervjuer med alla chefer på högsta nivån och på mellannivån som en del av effektkartläggningen av webbplatsen. Vi intervjuade en till två personer från samtliga målgrupper. Det blev totalt 100 intervjuer. Dessutom hade vi workshops med sakkunniga på handläggarnivå. Det blev ett 20-tal workshops på Socialstyrelsen och vi gjorde även kortsorteringsövningar.

Effektkartläggningen gav oss en bild av vad vi skulle göra. Syftet och målgrupperna var hela tiden vägledande I arbetet. Vi kunde dock ha tittat oftare på hela effektkartan för att stämma av att vi var på rätt väg under arbetets gång.

Vilka är de största skillnaderna mellan den nya och den gamla webbplatsen?

Den gamla webbplatsen innehöll en massa nyheter på startsidan, men vår målgruppsanalys visade att ingen läste nyheterna som fanns där. På den nya webbplatsen har vi strävat efter att webbplatsens startsida inte ska vara ett skyltfönster där vi lyfter fram det vi tycker är viktigt och där organisationen slåss om vilken enhet som ska visa upp sig.  Startsidan ska istället vara en plats som lotsar användarna vidare till den information som de söker.

Socialstyrelsens webbplats startsida


Den gamla webbplatsen riktade sig dessutom till alla. Nu har vi valt ut specifikt vilka målgrupper vi ska rikta oss till. Och även det kan man se i webbstatistiken. Bland de vanligaste besökarna kommer en mycket stor del från hälso- och sjukvårdsverksamhet, socialtjänst, kommuner och landsting.

Så vilka är era prioriterade målgrupper?

Man kan göra två skärningar av målgrupperna. Dels ser vi målgruppen som professionen det vill säga de som jobbar inom hälso- och sjukvård, socialtjänsten i första hand. Chefer och beslutsfattare inom samma område i andra hand och slutligen media och politiker.  Men vår målgruppsanalys visade att professionens behov inte skiljer sig åt speciellt mycket mellan olika yrken och inte heller med avseende på ansvar. Däremot såg vi att de hade likartade behov. Därför har vi baserat webbplatsens struktur och design efter 3 behovsbaserade målgrupper:

 • Jag behöver hjälp att tolka och tillämpa – en person som redan har den grundläggande faktakunskapen om en fråga eller ett område, men behöver hjälp att förstå, tolka, kanske diskutera, för att komma vidare.
 • Jag vill ha reda på – en person som snabbt vill ha tag på ett avgränsat faktum, en specifik uppgift, eller ett visst dokument eller publikation. Exempel kan vara normen för ekonomiskt bistånd eller koden för en viss diagnos.
 • Jag behöver hålla mig ajour – en person som av professionella skäl behöver ha koll på om det har hänt något, eller är på väg att hända något inom hennes områden.

Intern förankring är ju alltid något som tar tid och är krävande i ett webbprojekt. Vilka reaktioner har ni fått internt?

Kritiken inifrån är ju alltid större än kritiken utifrån, men även de som har kritiska synpunkter inleder med något positivt.  Internt är man så klart mer medveten om vad som saknas och vad man inte har gjort. För många har den nya webbplatsen och inneburit ett förändrat arbetssätt vilket naturligtvis skapar oro. Några områden som påverkats mycket är de som arbetar med beställningsbart material, presstjänsten och krisinformation. Den informationen hittar man inte längre på startsidan utan längre ner i webbplatsen.

Har förvaltningen av webbplatsen förändrats?

Ja, tidigare hade cirka 150 personer behörighet att publicera på webbplatsen. Nu har förvaltningen av webbplatsen flyttats till ett webbråd. Webbrådet består av 6 representanter från Socialstyrelsens olika avdelningar. Varje avdelning har ett antal personer som har rättighet att publicera på webbplatsen. Totalt är det cirka 25 personer som publicerar och jobbar med informationen. Webbrådet har både en strategisk och operativ funktion. De jobbar med innehållet av webbplatsen, men har också rätten att lyfta olika utvecklingsbehov.

Hur har ni jobbat med marknadsföring av sajten?

Vi har inte haft en jättekampanj kring den nya webbplatsen. Vi har informerat informations- och IT-ansvariga på kommuner och landsting så att de kan byta ut länkar. Betaversionen av webbplatsen lades ut två veckor före releasen. Sen har vi bloggat om vårt arbete. Vi lade också en nyhet om att det var en ny webbplats på gång I den gamla webbplatsen.

Det mesta hittills pekar ju på ett mycket lyckat resultat. Hur kommer ni att göra med uppföljningar av webbplatsens användning framöver?

I början av 2010 kommer det att göras en kvantitativ undersökning, det blir ett ganska trubbigt och generellt mått. Vi kommer även att följa upp med intervjuer och användarundersökningar. Vi har även satt upp mätetal som vi kommer att följa upp.

Du har varit projektledare för den här webbsatsningen vilket naturligtvis innebär hårt arbete. Vilka tips eller lärdomar kan du ge till andra som står inför situationen att göra om eller bygga en ny webbplats?

 • Jobba aktivt med att föra ihop teknik, design och innehåll. Det är viktigt att före de tre områdena närmare varandra. Ju mer desto bättre. Nu har vi lyckats bra men så här i efterhand känner vi att vi kunde ha gjort det ännu bättre.
 • Jobba agilt och låt gruppen sitta på plats. Skicka inte iväg konsulterna, de ska sitta med verksamheten.
 • Gör flera saker samtidigt även om skolboken säger något annat. I skolboksexemplet ska man ju byta plattform först och sen föra in publiceringsverktyg och sen göra en design och så vidare. Vi gjorde allt samtidigt. Det har varit jobbigt men fördelen är att man tvingas att se hur allting hänger ihop. Teknikerna tvingas se att saker ska användas, designern får större förståelse för den tekniska plattformen och så vidare. Nyttan uppstår i användningen redan i projektfasen. 
 • Håll stenhårt på det som är prioriterat och bestäm en exakt deadline och se till att lansera den dag ni har bestämt. Pengar och tid tar slut och då är vi klara. Sträva inte efter att få något i ett perfekt läge, man måste ändå jobba vidare med webbplatsens innehåll och tjänster i förvaltningsfasen.

Stort tack Erik! Lycka till med det fortsatta arbetet! Imorgon kommer intervjun med nästa Eric i projektet. Vår alldeles egna Eric Idebro ger sin bild av arbetet.

P.S. Ryktet säger att Eriks nästa webbprojekt kommer att lanseras 20101010, kl 10.10. Socialstyrelsens webbplats lanserades 20090909, kl 9.09 D.S

Funda Denizhan, affärsansvarig för Socialstyrelsen

Lämna en kommentar

2 kommentarer

 • Bokslut: Socialstyrelsen | Pontus hörna

  [...] för att passa de behov som fanns från interaktionsdesignern Eric Idebro och projektledaren Erik Fors-Andrée. Vi tog bland annat fram ett helt eget redaktörsgränssnitt, vilket jag så här i efterhand inte [...]

 • Bokslut: Socialstyrelsen | Webbstrateg.nu

  [...] för att passa de behov som fanns från interaktionsdesignern Eric Idebro och projektledaren Erik Fors-Andrée. Vi tog bland annat fram ett helt eget redaktörsgränssnitt, vilket jag så här i efterhand inte [...]